Xem mẫu

  1. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở 1. chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về thời gian mở cửa trụ sở chính của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn