Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Tên thủ tục : Thông báo giá cước Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Thủ tục Thông báo giá cước - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin Truyền thông. - Vụ Viễn thông nhận và thẩm tra. - Trình tự thực hiện: - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ quyết định phê duyệt phương án giá cước. - Doanh nghiệp ban hành giá cước. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- - Cách thức thực hiện; Nguyễn Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. Công văn gửi báo giá; quyết định ban hành giá cước dịch - Thành phần, số lượng hồ sơ: vụ của doanh nghiệp; Số lượng hồ sơ: (bộ) 1 Gửi trước 3 ngày làm việc sau khi quyết định giá cước dịch - Thời hạn giải quyết: vụ của doanh nghiệp được ký ban hành. - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin Truyền thông; - Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông- Bộ Thông tin Truyền thông; hành chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có):Vụ KHTC- Bộ Thông tin Truyền thông ; - Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản chấp thuận hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông - Căn cứ pháp lý của thủ tục Quyết định 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng hành chính: Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông Thông tư 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông
nguon tai.lieu . vn