Xem mẫu

  1. THOÁI HÓA KHỚP XƯƠNG (Kỳ 6) 3. Thoái hóa khớp ở vùng cột sống thắt lưng: - Bài Hữu quy hoàn gia giảm gồm Phụ tử 4g, Kỷ tử 10g, Nhục quế 4g, Cam thảo 8g, Sơn thù 8g, Đỗ trọng 12g, Hoài sơn 12g, Cẩu tích 12g, Thục địa 16g, Cốt toái bổ 12g. - Bài Độc hoạt tang ký sinh gia thêm Phụ tử chế 8g. - Châm cứu: Bổ các huyệt vùng thắt lưng như Thận du, Đại trường du, Mệnh môn, Chí thất, Bát liêu … - Xoa bóp vùng thắt lưng. - Động viên người bệnh vận động, tập nhẹ nhàng, thường xuyên để tránh cứng khớp cột sống do dính khớp. 4. Thoái hóa cột sống có đợt cấp do co cứng:
  2. Nguyên nhân do lạnh. YHCT khu trú trong nhóm Bối thống. - Phép trị: Khu phong, tán hàn, trừ thấp. Ôn thông kinh lạc. - Bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang gồm Khương hoạt 10g, Độc hoạt 12g, Cao bản 8g, Mạn kinh tử 10g, Xuyên khung 12g, Cam thảo 8g, Quế chi 8g. Phân tích bài thuốc: Vị thuốc Tác dụng YHCT Vai trò Khương hoạt Giải biểu tán hàn. Khu phong trừ thấp Quân Độc hoạt Khử phong thấp, giải biểu tán hàn Quân Mạn kinh tử Tán phong nhiệt, giảm đau Thần Hành khí, hoạt huyết Tá Xuyên
  3. khung Cao bản Tán phong hàn, khử phong thấp Tá Cam thảo Ôn trung, hòa vị Sứ Có thể gia thêm: Ma hoàng, Quế chi nếu cần. - Bài Can khương thương truật thang gia giảm gồm Khương hoạt 12g, Can khương 6g, Tang ký sinh 12g, Phục linh 10g, Thương truật 12g, Ngưu tất 12g, Quế chi 8g. Vị thuốc Tác dụng YHCT Vai trò Khương hoạt Giải biểu tán hàn. Khu phong trừ thấp Quân Tang ký sinh Trừ phong thấp, thông kinh lạc Tá Can khương Ôn trung tán hàn Thần
  4. Phục linh Lợi thủy, thẩm thấp Tá Quế chi Ôn kinh, thông mạch Thần Ngưu tất Thanh nhiệt trừ thấp Tá Thương truật Ôn trung hóa đàm Quân - Châm cứu: A thị huyệt. - Xoa bóp dùng các thủ thuật: day, ấn, lăn trên vùng lưng bị co cứng. Sau khi xoa bóp nên vận động ngay. - Chườm ngoài: Dùng muối sống rang nóng chườm lên vùng đau. Dùng Cồn xoa bóp (Ổ đầu sống, Quế, Đại hồi) chỉ xoa lên vùng đau, không được uống. Hoặc lá Ngải cứu sao rượu đắp nóng tại chỗ, dùng rang chườm nóng tại chỗ. (Bài giảng Bệnh học và điều trị - Tập 3. Bộ môn YHCT. Trường ĐHYD TP Hồ Chí Minh)
nguon tai.lieu . vn