Xem mẫu

  1. Thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Vật liệu xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thoả thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 2. Bước 2 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
  3. Tên bước Mô tả bước Khi nhận hồ sơ Thỏa thuận để cấp mỏ khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: * Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố 3. Bước 3 Hồ Chí Minh). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Công văn đề nghị thỏa thuận để cấp mỏ khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật 1. liệu xây dựng.
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép khai thác sản xuất đá, phụ gia và 2. vật liệu xây dựng đầy đủ theo quy định tại điều 61 & 62-Nghị định số 160/2005/NĐ-CP. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn