Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Thoả thuận cho phép sản xuất thiết bị vô tuyến Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : 17. Thủ tục Thoả thuận cho phép sản xuất thiết bị vô tuyến - Doanh nghiệp đến Bộ Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ. - Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra hồ sơ. - Trình tự thực hiện: - Trong thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời cho phép doanh nghiệp nếu đủ điều kiện sản xuất thiết bị vô tuyến, sẽ không cho phép nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn Du- - Cách thức thực hiện; Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. Mỗi bộ hồ sơ gồm : 1) Đơn xin thoả thuận cho phép sản xuất thiết bị thông tin vô tuyến của doanh nghiệp; 2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư; - Thành phần, số lượng hồ sơ: 3) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; 4) Đề án sản xuất thiết bị thông tin vô tuyến. Số lượng hồ sơ: Hồ sơ xin thoả thuận cho phép của doanh nghiệp được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). - Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hànhTổ chức chính: Cá nhân - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học chính: và Công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục hành Văn bản chấp thuận chính: Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện và tổng đài điện tử (cấp lần đầu) (Mục 5 trong bảng Danh mục phí, lệ phí của Biểu mức thu phí, lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông, ban hành kèm theo Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện và tổng đài điện tử (cấp lần đầu): - Sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện: + Các thiết bị máy phát chuyên dụng trong viễn thông P < 15W: 2.500.000VND 15W < P < 150W: 5.000.000VND 150W < P < 500W: 7.500.000VND - Lệ phí (nếu có): P > 500W: 10.000.000VND + Các máy phát sóng điều khiển tàu bay, tàu thuỷ: 10.000.000VND + Máy phát vô tuyến điện (nghiệp dư): 2.500.000VND + Trạm vi tinh mặt đất, VSAT: 25.000.000VND + Máy điện thoại kéo dài: 5.000.000VND - Sản xuất tổng đài điện tử: + Tổng đài có dung lượng đến 128 số: 10.000.000VND
nguon tai.lieu . vn