This article originally appeared in the 2012, issue ofThe journal of high-performance

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: 0.40 M | File type: PDF
of x

This article originally appeared in the 2012, issue ofThe journal of high-performance. In a world of growing digital empowerment, consumer-facing businesses have had to become quick studies. Frontline managers see that digital technologies offer the promise not just of more cost-effective ways of doing things but of more meaningful and valuable relationships with customers. Richer communication channels and a wealth of customer data enable a new connectedness, and there’s a powerful impetus to make the connections before a competitor—perhaps an entirely new. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/this-article-originally-appeared-in-the-2012a-issue-ofthe-journal-of-high-perfor-mne2tq.html

Nội dung


683552

Tài liệu liên quan


Xem thêm