Xem mẫu

  1. Thủ thuật Word 2003 Thiết lập chế độ tự động chỉnh sửa từ ngữ khi gõ văn bản MS Word: Khi gõ văn bản, việc gõ sai chính tả là điều không thể tránh khỏi. Trong MS Word có thiết lập chế độ tự động chỉnh sửa từ ngữ dành cho người sử dụng, bài sau sẽ hướng dẫn bạn cách làm như sau: 1. Vào Tools \ AutoCorrect Options… 2. Xuất hiện hộp thoại AutoCorrect, chọn thẻ AutoCorrect:
  2. - Nhập ký tự cần sửa ở ô Replace. - Nhập từ ngữ đúng ở ô With. (Bạn có thể nhập chữ cần sửa trên văn bản và bôi đen rồi mới vào hộp thoại AutoCorrect). 3. Chọn nút Add để thêm vào danh sách 4. Chọn OK để hoàn thành. Sau khi thiết lập xong, khi bạn gõ sai chính tả và nhấn phím cách (space), MS Word sẽ tự động sửa lại chính tả của từ đó cho bạn. Ở đây lấy ví dụ khi gõ chữ “gn” sẽ được chỉnh sửa thành chữ “ng”. Dựa vào tính năng này của MS Word, bạn có thể đặt 1 số ký ký tự tắt cho cả dòng văn bản. Ví dụ có thể đặt: “qh” sẽ được sửa thành “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Xóa chế độ tự động sửa từ ngữ.
  3. Trong một vài trường hợp bạn lại muốn xóa bỏ chế độ tự động sửa từ ngữ với những từ bạn đã thiết lập hoặc MS Word đã tự thiết lập (Ví dụ MS Word thường tự động thiết lập sẵn cho bạn khi nhập chữ „i” (i thường) thành chữ “I” (I hoa)). Cách thực hiện như sau: 1. Vào Tools \ AutoCorrect Options… 2. Xuất hiện hộp thoại AutoCorrect, chọn thẻ AutoCorrect:
  4. Tìm chữ đã đặt chỉnh sửa từ ngữ ở trong danh sách 3. Chọn nút Delete để xóa 4. Chọn OK để hoàn thành. Theo yêu cầu của một số bạn đọc, chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể về trường hợp tạo chỉnh sửa ký tự cho trường hợp dạng ký tự mũ. Ví dụ: Tạo ký tự x' được chỉnh sửa thành biểu thức ax2 + by2: 1. Trước hết, hãy nhập ax2 + by2 trên trang văn bản trrước. 2. Bội đen (lựa chọn) ax2 + by2 3. Vào Tools \ AutoCorrect Options…
  5. 4. Xuất hiện hộp thoại AutoCorrect, chọn thẻ AutoCorrect:
  6. - Nhập ký tự cần sửa ở ô Replace là x' - Còn ô With thì không cần nhập nữa - Và cần đánh dấu chọn ở phần Formatted text: Giữ nguyên định dạng văn bản 5. Chọn Add 6. Chọn OK Sau khi thoát khỏi hộp thoại, cứ mỗi lần gõ x' MS Word sẽ tự động chỉnh sửa thành biểu thức ax2 + by2
nguon tai.lieu . vn