Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô: Phần 2

 • 1 month ago
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kết cấu cống, tính toán tường cánh kiểu chữ bát, tính toán kết cấu nhịp, tính mố nhẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 14.25 M, số trang : 163

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ