Xem mẫu

  1. Thiệp mèo ngậm cá nhắng ơi là nhắng! Ai được nhận tấm thiệp này thì sẽ thích lắm lắm... Chuẩn bị những nguyên vật liệu sau: - Giấy trắng - Bìa màu - Bút màu - Băng dính hai mặt, băng dính xốp Đến phần hành động này: >:D< Bước 1: - Vẽ phác thảo hình mặt và phần bụng của chú mèo lên giấy trắng. Bươc 2: - Rồi vẽ luôn cả hình thân mèo lên bìa màu nhé! Bước 3: - Ngoài ra, bọn mình còn cần thêm một số thứ khác như: mũi, chân mèo, mũ, xương cá nữa. Sau đó, cắt rời tất cả ra nghen.
  2. Bước 4: - Dán băng dính xốp (hoặc miếng mút mỏng) vào sau 2 cái chân và cái mũi. Bước 5: - Dùng băng dính 2 mặt dán các phần với nhau nào. - Xương cá sẽ được dán phía dưới hai chân nhá!
  3. Bước 6: - Dùng dao rọc giấy rọc một đường trên miệng chú mèo. - Để giúp mèo có thể mở miệng ra như thế này này... Bước 7: - Phần khó nhất nè: các bạn gập tấm thiếp vào làm ba... - Sao cho con cá chui được vào miệng chú mèo ha!
  4. Vậy là xong rồi đó! Lời nhắn sẽ được ghi ở phần thân mèo nhá!
  5. Tấm thiệp còn có thể tự đứng được nè!
nguon tai.lieu . vn