Xem mẫu

  1. THERALENE (Kỳ 1) XNLD RHÔNE POULENC RORER [AVENTIS PHARMA] viên bao phim dễ bẻ 5 mg : hộp 50 viên. xirô 2,5 mg/5 ml : chai 90 ml và 125 ml. THÀNH PHẦN cho 1 viên
  2. Alimémazine 5 mg cho 1 muỗng café xirô Alimémazine tartrate 2,5 mg (Saccharose) (3,55 g) (Ethanol)
  3. cho 1 muỗng canh xirô Alimémazine tartrate 7,5 mg (Saccharose) (10,65 g) (Ethanol) DƯỢC LỰC Thuốc kháng histamine đường uống. Alimémazine là một thuốc kháng histamine H 1 thuộc nhóm phénothiazine, có các đặc tính như sau :
  4. - tác dụng an thần ở liều thông thường do tác động kháng histamine và ức chế adrénaline ở thần kinh trung ương ; - tác dụng kháng cholinergic gây tác dụng ngoại ý ở ngoại biên ; - tác dụng ức chế adrénaline ở ngoại biên có thể ảnh hưởng đến động lực máu (có thể gây hạ huyết áp tư thế). Các thuốc kháng histamine có đặc tính chung là đối kháng, do đối kháng tương tranh ít nhiều mang tính thuận nghịch, với tác dụng của histamine, chủ yếu trên da, mạch máu và niêm mạc ở kết mạc, mũi, phế quản và ruột. DƯỢC ĐỘNG HỌC Các số liệu về dược động học của alimémazine hiện còn chưa được đầy đủ. Các thuốc kháng histamine nói chung có những đặc tính về dược động như sau : - khả dụng sinh học ở mức độ trung bình ; - chuyển hóa thuốc tương đối mạnh tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa, điều này giải thích tại sao phần thuốc không bị chuyển hóa chỉ chiếm một nồng độ rất thấp trong nước tiểu ;
  5. - thời gian bán hủy dao động, thường là kéo dài, cho phép dùng một liều duy nhất trong ngày ; - các phân tử thuốc tan trong lipid do đó thể tích phân phối thuốc cao.
nguon tai.lieu . vn