Xem mẫu

THEO DÕI - CHĂM SÓC
BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Nguyễn Thị Lệ Hồng - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Ngày 20 tháng 07 năm 2017
Play

MỤC TIÊU
1.

2.

3.

Nêu được đặc điểm sốt xuất huyết
Dengue ở người lớn
Trình bày được nội dung chăm sóc BN
Sốt xuất huyết Dengue người lớn điều trị
ngoại trú
Trình bày được các hướng dẫn theo dõi
và chăm sóc BN sốt xuất huyết Dengue
người lớn tại nhà và điều trị nội trú

CHU TRÌNH VIRUS DENGUE

Muỗi vằn Aedes agypti

Truyền virus cho người

Nhiễm virus huyết

Hệ bạch huyết

CHU TRÌNH VIRUS DENGUE

-Điều trị trễ
hoặcđiều trị
không đúng mức
-Xuất huyết nặng
-Độc lực virus

ĐỘC
LỰC
VIRUS


ĐỊA

SUY ĐA
CƠ QUAN

CAN THIỆP
ĐIỀU TRỊ

NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

-Phát hiện trể
-Theo dõi không sát
-ĐT không đúng phác đồ
-Tình huống khó/
xử trí không thích hợp
-Theo dõi

SỐC
KÉO
DÀI

XUẤT
HUYẾT
-Hậu quả của sốc kéo
dài→DIC
-↓các yếu tố ĐMHT do
thoát mạch
-Suy gan
-Thủ thuật xâm lấn