Xem mẫu

  1. Thêm tùy chọn Copy to Folder/Move to Folder Tùy chọn Copy to Folder cho phép bạn mỗi khi nhấp vào chuột phải vào một thư mục hay một tập tin …thì nó sẽ được copy tới thư mục mà bạn chọn một cách nhanh chóng.Tương tự với Move to Folder, tùy chọn này cho phép bạn di chuyển thư mục hoặc tập tin đó tới thư mục mà bạn chọn. Cách thực hiện: - Mở trình đơn Start. - Gõ regedit vào dòng tìm kiếm màu trắng rồi ấn enter. - Chọn Continue nếu máy bạn bật UAC. - Trong cửa sổ Regedit, bạn tìm theo đường dẫn sau : HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellx\Cont extMenuHandlers - Nhấp phải vào ContextMenuHandlers, chọn New -> Key.
  2. - Gõ vào tên key là {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} nếu bạn muốn thêm chức năng Copy to Folder. - Hoặc tên key là {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} nếu bạn muốn thêm chức năng Move to Folder. - Muốn xóa hai chức năng này thì bạn nhấp phải vào key và chọn Delete.
  3. - Đóng Regedit khi hoàn thành. - Chúc các bạn thành công.
nguon tai.lieu . vn