Xem mẫu

  1. Thêm thanh công cụ mới lên màn hình Windows Đó chính là một shortcut lưu trữ tất cả các thành phần ưa thích mà bạn thường sử dụng từ menu Start. Bạn sẽ thấy lợi ích của việc thêm các thanh công cụ mới vào trình đơn Start. Rất đơn giản bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây: Nhấn phải chuột trên màn hình desktop và chọn Toolbars | New Toolbars... (Hình A). Hình A Tiếp theo, hãy chọn thư mục mà bạn muốn xuất hiện trên trình đơn Start (Hình B).
  2. Hình B Thanh công cụ mới này giờ đây sẽ xuất hiện bên cạnh nút Start trên thanh Taskbar. Bạn có thể sử dụng đặc tính này để đặt tất cả các thư mục yêu thích vào trong thanh công cụ (Hình C & D). Hình C Hình D M.Hà (Theo Techrepublic)
nguon tai.lieu . vn