Xem mẫu

 1. Thêm tài khoản Gmail vào Outlook 2010 với POP Bạn cảm thấy thú vị với phiên bản mới nhất của Outlook và muốn cài đặt nó với tài khoản Gmail của mình? Sau đây là hướng dẫn thêm tài khoản Gmail của bạn vào Outlook 2010 sử dụng POP.
 2. Bắt đầu Đăng nhập tài khoản Gmail của bạn và tới trang cài đặt. dưới thẻ Forwarding and POP/IMAP để bật POP. Bạn có thể bật truy cập POP đối với tất cả các thư mới hoặc trong tài khoản Gmail của mình. Đối với lựa chọn thứ 2, bạn nên chọn keep Gmail’s copy in the Inbox để có thể nhận mail trên máy chủ Gmail. Thêm tài khoản vào Outlook 2010 Nếu bạn vẫn chưa chạy Outlook 2010, chọn Next để bắt đầu cài đặt và thêm tài khoản email của mình vào.
 3. Chọn Yes để thêm tài khoản email vào Outlook. Giờ đây, bạn có thể điền tài khoản email của mình.
 4. Hoặc nếu bạn đang sử dụng Outlook và muốn thêm tài khoản POP mới, kích File rồi chọn Add Account dưới mục Account Information. Outlook 2010 có thể tự động nhận và cấu hình tài khoản với địa chỉ email và mật khẩu. Điền thông tin rồi chọn Next để Outlook cài đặt. Outlook sẽ quét cài đặt đối với tài khoản email của bạn.
 5. Nếu Outlook có thể tìm kiếm cài đặt và cấu hình tài khoản của bạn một cách tự động, bạn sẽ thấy màn hình chúc mừng hiển thị. Dựa vào cài đặt, Gmail được cài đặt tự động. Tuy nhiên, có lúc cài đặt sẽ thất bại. trong trường hợp này, bạn cần phải cài đặt lại. Cấu hình Outlook cho Gmail Quay trở lại màn hình cài đặt tài khoản, chọn Manually configure server settings or additional server types rồi kích Next.
 6. Chọn Internet E-mail > Next
 7. Điền tên người dùng, địa chỉ email và thông tin đăng nhập. Trong mục Server information, điền thông tin sau: • Account Type: POP3 • Incoming mail server: pop.gmail.com • Outgoing mail server: smtp.gmail.com Nhớ kích vào mục Remember password để không phải điền nhiều lần.
 8. Sau khi đã điền đủ thông tin, kích More Settings
 9. Chọn thẻ Outgoing Server, kiểm tra My outgoing server (SMTP) requires authentication và kích Use same settings as my incoming mail server. Chọn thẻ Advanced và điền những thông tin sau: • Incoming Server (POP3): 995 • Outgoing server (SMTP): 587 • Check phần This server requires an encrypted connection (SSL) • Thiết lập Use the following type of encrypted connection thành TLS
 10. Kích OK để đóng cửa sổ. Sau đó, kích Next để hoàn tất cài đặt. Outlook sẽ kiểm tra cài đặt tài khoản để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. Kích Close khi kết thúc. Sau đó, sẽ có một màn hình chúc mừng được hiển thị. Chọn Finish
 11. Gmail đã sẵn sàng tiếp hợp với Outlook 2010. Hãy dùng thử tài khoản Gmail cua bạn trong Outlook. Kết luận Thêm Gmail vào Outlook sử dụng POP là cách dễ dàng với một vài bước đơn giản. Bạn có thể thêm rất nhiều tài khoản email với POP3 nếu bạn muốn. Chúc các bạn thành công!
nguon tai.lieu . vn