Xem mẫu

  1. Thay đổi kích thư cho Taskbar Prev ước view năng mới củ Vista, nó cho phép bạn có thể xem Taskbar preview là một trong nhiều tính n à ủa ó trước cử sổ đang hoạt động m không cầ phải mở chúng.Bạn chỉ cần di chuyển con ửa h mà ần n n chuột và cửa sổ muốn xem tr thanh ta ào m rên askbar thì sẽ có một cử sổ nhỏ hiện ra. ẽ ửa Tuy nhiê kích thư của ô pr ên, ước review này hơi nhỏ và nhiều ngườ muốn tha đổi kích à ời ay thước củ ô cửa pre ủa eview để có thể xem tố hơn.Với v sử dụn một phần mềm miễn phí ó ốt việc ng n n của Anddreas Verho oeven;Thum mbnail Sizer các bạn có thể thay đ được kíc thước củ ô r, ó đổi ch ủa cửa prev view tùy vào sở thích c mình. của Các bạn có thể làm như sau: m - Tải phầ mềm miễn phí Thum ần mbnail Size tại đây. er - Sau kh giải nén, chọn hệ điề hành thíc hợp (32 b hoặc 64b chạy hi c ều ch bit bit), AveThu umbnailSizeer.exe để bắ đầu. ắt - Chọn k thước cho ô previe mà bạn ưa thích, kết quả sẽ có ngay lập t sau khi bạn kích c ew ó tức tinh chỉn nh. - Nếu m muốn có hiệu ứng fade-in thì bạn c u chọn ô Add fade-in ani imation và t tinh chỉnh khoảng t thời gian th hợp. hích - Khi ho thành, muốn chươn trình chạ lúc khởi động thì bạ chọn Star oàn m ng ạy ạn rt
  2. AveVist taThumbnai ilSizer - Tắt Th humbnail Sizer khi xong việc và tận hưởng kết quả n ậ ế
nguon tai.lieu . vn