Xem mẫu

  1. Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện của tổ chức, cá nhân thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khám, chữa bệnh cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở chữa bệnh của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại 1. Nộp hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, xét Thẩm định, xét 2. duyệt hồ sơ báo cáo Bộ trưởng ký giấy phép hoạt duyệt hồ sơ động cai nghiện của cơ sở chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký 3. Cấp giấy phép giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho cơ sở chữa bệnh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý theo Mẫu số 1
  3. Thành phần hồ sơ Hố sơ cá nhân cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm: 1/ Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung 4cm x 6 cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt 2. động cai nghiện ma tuý đăng ký hộ khẩu thường trú theo Mẫu số 2 2/ Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ 3/ Giấy chứng nhận sức khoẻ để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ; điều kiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành 3. vi, nhân cách; điều kiện hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng và chống tái nghiện Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các 4. cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì ngoài quy định tại điểm 1 5. Mục B Phần II Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH ngày 12/11/2004, trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận
  4. Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai Thông tư số 15/2004/TTLT- 1. nghiện ma tuý BLĐT... 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  5. Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Thông tư số 1. khám, chữa bệnh điều trị cắt cơn, giải độc, 15/2004/TTLT-BLĐT... phục hồi sức khoẻ
nguon tai.lieu . vn