Xem mẫu

  1. Thao tac tao ghi chu Thao tác tạo ghi chú 1. Tạo ghi chú: Đôi khi trong văn bản bạn cần đánh dấu để chú thích từ hay đoạn nào đó bạn thao tác: • Đặt vị trí con trỏ chuột tại vị trí cần tạo chú thích. • Chọn nhóm lệnh References, chọn tiếp lệnh Insert Footnote. lúc này bạn sẽ thấy Word tự động nhảy xuống phí dưới trang văn bản và hiển thị cho bạn vùng để nhập nội dung ghi chú. tương tự như vậy, bạn tạo ghi chú cho các từ hay đoạn khác, trong một trang thứ tự đánh dấu ghi chú bắt đầu bằng số 1, . . .Thao tác chỉnh sửa chữ, màu sắc cho nội dung ghi chú tương tự như việc định dạng các ký tự trong văn bản. 2. Loại bỏ ghi chú: • Bạn quét khối chọn ngay số thứ tự đánh dấu ghi chú cần loại bỏ.
  2. • Nhấn phím Delete trên bàn phím để bỏ ghi chú đang chọn, khi số thứ tự của ghi chú được bỏ thì nội dung của ghi chú cũng tự động được loại bỏ theo. Developer by Qis Technology