Xem mẫu

  1. Thanh lý dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:tiếp nhận, ghi sổ, xoá tên khỏi sổ đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 1. đầu tư, làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ thanh lý và Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp thanh lý gắn với 2. giải thể tổ chức kinh tế thì xoá tên tổ chức kinh tế khỏi sổ đăng ký
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc thanh lý; 2. Giấy chứng nhận đầu tư. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn