Xem mẫu

  1. Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước -Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi Ủy 1. Bước 1 ban nhân dân tỉnh, Thành phố, kèm theo hồ sơ theo quy định. -Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn 2. Bước 2 bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký quyết định. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, ký 3. Bước 3 quyết định thành lập Trung tâm. Gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 01 bản quyết định thành lập Trung tâm
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Công văn đề nghị thành lập Trung tâm - Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động 2. của Trung tâm và tính khả thi của đề án. Đề án có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ. - Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm: Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng 3. hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng. Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư số Có địa điểm, trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng 1. 20/2005/TT- trở lên BLĐTBX... Thông tư số Có trang thiết bị và phương tiện làm việc phù 2. 20/2005/TT- hợp với từng nhiệm vụ BLĐTBX... -Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào Trung tâm Thông tư số phải là người có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo 3. 20/2005/TT- đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã BLĐTBX... nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.
nguon tai.lieu . vn