Xem mẫu

  1. Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh Thông tin Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Công an TP (PA17). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Nhận trả hồ sơ của Sở Công Thương TP. HCM (59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. HCM). Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu – Trong giờ hành chính. 2. Bước 2 Khi nhận hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và giao cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ sẽ hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trong vòng 03 ngày làm
  3. Tên bước Mô tả bước việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ 3. Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin thành lập Hiệp hội, (01 bản tiếng Việt Nam, 01 bản tiếng nước 1. ngoài thông dụng); 2. Điều lệ hoạt động của Hiệp hội; 3. Văn bản giới thiệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 4. Hồ sơ về trụ sở làm việc của Hiệp hội;
  4. Thành phần hồ sơ 5. Lý lịch của Ban Lãnh đạo Hiệp hội; Danh sách các đại diện doanh nghiệp xin tham gia Hiệp hội, (họ tên, số hộ 6. chiếu, nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam) Số bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bộ chính và 04 bộ photo). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn