Xem mẫu

  1. THANG ĐIỂM ORGOGOZO Dịch và hiệu đính : Bs Thân Lê Thắng, Ban bvcssk cb Bắc Giang  Khám Biểu hiện chi tiết Điểm Độ tỉnh táo  Bình thường, thức tỉnh tự phát   15  Ngủ gà, thức tỉnh tự phát  10  Sững sờ, chỉ phản ứng khi đau  5  Hôn mê, không phản ứng  0  Giao tiếp bằng lời  Bình thường, không hạn chế  10  nói  Khó khăn, nhưng vẫn đủ thông tin   5  Không thể nói, lặng thinh   0  Cử động mặt  Cân đối hay mất cân xứng rất nhẹ  5  Bại, liệt rõ  0  Quay lệch đầu và  Không có bất thường  10  mắt  Liệt, xu hướng quay sang một bên  5  Lệch thường xuyên sang một bên  0  Nâng cánh tay lên  Có thể nâng bình thường  10  cao  Không quá đường ngang vai  5  Cố gắng nâng một cách yếu ớt  0  Trương lực cơ cánh  Trương lực bình thường  5  tay  Mềm nhẽo hoặc co cứng  0  Cử động ngón  Bình thường, cử động khéo léo được  15  tay/ngón cái  Những cử động khéo léo bị hạn chế  10  Cầm nắm được  5  Không thể cầm nắm  0  Nâng cẳng chân lên  Bình thường  15 
  2. cao  Có thể chống lại lực cản  10  Có thể chống lại trọng lực  5  Cố gắng nâng một cách yếu ớt  0  Trương lực cơ cẳng  Bình thường (dù là phản xạ nhậy)  5  chân  Mềm nhẽo hoặc co cứng  0  Gấp mu bàn chân  Có thể chống lại lực cản  10  lên trên  Có thể chống lại trọng lực  5  Nâng rất yếu hoặc bàn chân rũ xuống  0     TỔNG ĐIỂM:     /100  (Điểm tối đa là 100 điểm) 
nguon tai.lieu . vn