Xem mẫu

  1. Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Lâm nghiệp) Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Địa chỉ 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. . Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng 2. Bước 2 tuần. . Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và viết biên nhận hồ sơ, có hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp tổ chức chưa chuẩn bị đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận giải thích, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung đầy đủ theo quy định. Đến ngày hẹn trả kết quả tổ chức mang biên nhận đến Bộ phận 3. Bước 3 tiếp nhận nêu trên để nhận kết quả và ký vào sổ nhận. . Thời gian trả hồ sơ: Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu
  3. Tên bước Mô tả bước hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình; Thuyết minh phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm 2. nghiệp; 3. Bản đồ tỷ lệ 1/10.000; 4. Văn bản phê duyệt kế hoạch. Số bộ hồ sơ: 08 (bộ)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn