Xem mẫu

  1. Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người vay vốn lập dự án vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân 1. Bước 1 dân phường nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Nộp hồ sơ tại Ngân hang chính sách xã hội địa phương (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 2. Bước 2 Ngân hang chính sách địa phương tiếp nhận hồ sơ vay vốn và ghi giấy biên nhận, tiến hành thẩm định và chuyển hồ sơ cho Phòng Lao động – Thương binh xã hội quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân
  3. Tên bước Mô tả bước dân quận phê duyệt. Nhận quyết định duyệt cho vay vốn theo dự án của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 3. Bước 3 quận (Thường trực Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng cho cơ sở sán xuất 1. kinh doanh), (theo mẫu) Phiếu thẩm định dự án do Ngân hàng chính sách xã hội địa phương lập (theo 2. mẫu) Số bộ hồ sơ: 04 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm (áp dụng 1. cho cơ sở sán xuất kinh doanh) Phiếu thẩm định dự án (áp dụng cho dự án của cơ sở sản 2. xuất kinh doanh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phải có dự án vay vốn khả thi, phù hợp với ngành nghề 1. sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, thu hút thêm lao đông vào làm việc ổn định Dự án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi 2. thực hiện dự án
  5. Nội dung Văn bản qui định Có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định hiện hành 3. hoặc bảo đảm tiền vay theo văn bản hướng dẫn của Ngân hang Chính sách xã hội
nguon tai.lieu . vn