Xem mẫu

  1. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở (quy định tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành, quận huyện có liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 45 ngày làm việc theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ. Trong quá trình thẩm định dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư và đơn vị lập dự án để làm rõ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm định dự (theo hệ số định mức qui Thông tư số 1. án đầu tư xây dựng định và tổng mức đầu tư 109/2000/TT-BTC n... công trình của dự án) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư lập tờ trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án để trình cho Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự 1. Bước 1 án. (theo quy định tại điều 6, 7 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ). Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu. Chuyên viên trực, tiếp nhận xem xét thành phần phần hồ sơ: 2. Bước 2 - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Viết phiếu hướng dẫn bổ túc hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau. Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ, chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 3. Bước 3 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu. Trường hợp trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở sẽ có công văn thông báo, đồng gởi cho chủ đầu tư để theo dõi. Thời gian thụ lý sẽ được tính kể từ
  4. Tên bước Mô tả bước ngày có văn bản hồi đáp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình dự án (bản chính). Thuyết minh dự án được viết theo Điều 6 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 2. 06/9/2006 của Chính Phủ (bản chính). Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư có chức năng kinh doanh nhà (bất 3. động sản) (bản sao y). Báo cáo tài chính năm liền kề năm thực hiện dự án có kiểm toán, trong đó thể hiện vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư theo quy định tại điều 5 Nghị định 4. 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ thì không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng dưới 20ha, và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.(bản
  5. Thành phần hồ sơ sao y). 5. Bản vẽ thiết kế cơ sở. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn