Tập huấn nâng cao năng lực DGTX trong dạy học môn Toán

  • 05/11/2018 02:45:36
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung chính của tài liệu này là trình bày quan sát, phân tích và phản hồi nâng cao năng lực DGTX trong dạy học môn Toán. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 0.25 M, số trang : 15 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ