Tập huấn kiểm tra đánh giá thường xuyên theo TT 30 và TT22 & theo hướng phát triển năng lực HS Hà Nội, 15 - 16 tháng 12 năm 2017

  • 05/11/2018 02:44:50
  • 44 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu trình bày tập huấn kiểm tra đánh giá thường xuyên theo TT 30 và TT22 & theo hướng phát triển năng lực HS Hà Nội, 15 - 16 tháng 12 năm 2017. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 3.10 M, số trang : 42 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ