Tập huấn đánh giá thường xuyên trong môn TNXH, KH, LS - ĐL

  • 05/11/2018 02:45:29
  • 43 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của tập huấn đánh giá thường xuyên trong môn TNXH, KH, LS - ĐL là đánh giá đúng tinh thần thông tư, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá và tham gia đánh giá bạn. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 0.86 M, số trang : 10

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ