Tập huấn chuyên môn Tổ chức sinh hoạt lớp

  • 27/11/2018 05:53:14
  • 87 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trình bày và phân tích được những yêu cầu cơ bản đối với tiết sinh hoạt lớp. Nêu được các hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học. Xây dựng được khung chương trình một số tiết SH lớp với các hình thức khác nhau theo hướng tăng cường sự tham gia và nâng cao vai trò tự quản tích cực của học sinh. Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp nhằm phát huy năng lực, phẩm chất người học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PPT , dung lượng : 1.88 M, số trang : 31 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ