Xem mẫu

  1. Thủ thuật Word 2003 Tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) 1. Vào View \ Header and Footer => Xuất hiện thanh cộng cụ Header and Footer
  2. 2. Nhập nội dung tiêu đề trang & chân trang. Chi tiết chức năng về thanh công cụ Header và Footer như sau: Insert Auto text: Chèn nội dung tự động - - PAGE - : - Chèn số trang – - Author, Page #, Date: Chèn tên máy tính, số trang, ngày tháng năm (lấy theo ngày hiển thị trên máy tính). - Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, ngày tháng năm. - Created by: Hiển thị “Created by: tên máy tính” - Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính) - Filename: Tên file - Filename and path: Đường dẫn của file và tên file - Last Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày thiết lập máy in) - Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên đặt khi cài windows”, - Page x of y: Trang thứ x trên tổng số y trang của file. - Chèn số trang - Chèn tổng số trang của file - Tự đánh số trang bắt đầu tùy thích. - Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày hiện tại trên máy tính) - Chèn giờ hiện tại trên máy tính - Định dạng lại kích thước header & footer và lề trang - Ẩn / hiện nội dung file khi tạo nội dung header & footer - Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống file trước - Di chuyển giữa Header với Footer - Quay lên trang trước trang hiện tại - Hiển thị trang sau trang hiện tại - Thiết lập một số tính năng khác cho thanh công cụ Header and Footer.
  3. Trường hợp muốn có đường gạch ngang cùng với nội dung Header & Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang ở vị trí phù hợp (ví dụ): Close: Thoát khỏi màn hình tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header & footer bạn có thể kích đúp chuột ra màn hình nội dung trang để thoát. * Trường hợp bạn muốn nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau: 1. Vào File \ Page Setup => Xuất hiện hộp thoại Page Setup \ chọn thẻ Layout:
  4. 2. Tại mục Headers and Footers:  Different odd and even: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.  Different first page: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang. 3. Sau đó bạn nhập lại nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng Tìm kiếm – Thay thế - Di chuyển nhanh MS World:Bạn có một văn bản nhưng lại bị sai cùng một lỗi chính tả ở rất nhiều vị trí khác nhau, bạn muốn sửa lại mà không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm cũng như không bị bỏ sót? Quản Trị Mạng sẽ giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng đồng thời bạn có thể di chuyển nhanh đến một vị trí nào đó trên file văn bản mà không cần dùng đến thanh cuộn hay chuột để tìm kiếm. Muốn tìm kiếm chữ, từ ngữ trong file
  5. Vào Edit \ Find… (Ctrl + F) ð Xuất hiện hộp thoại Find and Replace 2. Nhập từ cần tìm kiếm vào ô box (ví dụ từ “tìm kiếm”) 3. Chọn nút Find Next (hoặc ấn phím enter): Nếu trong nội dung file văn bản có từ “tìm kiếm” cứ mỗi lần enter sẽ hiển thị cho bạn kết quả đúng từ “tìm kiếm” được bôi đen, sau khi tìm kiếm hết trong cả file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word” 4. Nếu từ tìm kiếm không có trong nội dung file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word. Không tìm thấy một đối tượng nào”. Muốn thay thế từ ngữ trong nội dung file văn bản
  6. 1. Vào Edit \ Replace… (Ctrl + H) ð Xuất hiện hộp thoại Find and Replace 2. Nhập từ ngữ cần tìm để thay thế ở ô Find what Nhập từ ngữ sẽ thay thế ở ô Replace with 3. Chọn Replece để tìm và thay thế từng từ Chọn Replace All để thay thế trong toàn bộ nội dung văn bản Chọn Find Next chỉ để tìm từ 4. Sau khi tìm kiếm và thay thế hết trong cả file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word” 5. Nếu từ tìm kiếm để thay thế không có trong nội dung file sẽ xuất hiện thông báo “Đã hoàn thành việc tìm kiếm trong file word. Không tìm thấy một đối tượng nào”. 6. Chú ý: Trong quá trình thay thế từ ngữ nếu bạn thay thế toàn bộ nội dung văn bản bằng nút Replace All thì bạn cần chắc chắn rằng từ ngữ đó trong toàn bộ văn bản sẽ được thay bằng từ ngữ mới. Di chuyển nhanh đến các vị trí cần thiết 1. Vào Edit \ Go to… (Ctrl + G) ð Xuất hiện hộp thoại Find and Replace
  7. 2. Chọn đối tượng để di chuyển: Page: Số trang Line: Số dòng Comment: Số ghi chú Table: Số bảng Heading: Số định dạng các tiêu đề là heading ... 3. Nhập con số cần di chuyển tới (ở ví dụ trên ảnh là di chuyển nhanh đến trang số 14) 4. Chọn nút Go to (hoặc gõ phím Enter) 5. Kết quả thu được sẽ mở ra cho bạn đúng vị trí vừa chọn xong. 6. Ấn phím Ecs hoặc nút Close để trở lại màn hình word làm việc.