Xem mẫu

  1. Tạo Sức Mạnh Teamwork Trong Công Việc Khi các đồng nghiệp làm việc tốt với nhau trong một nhóm, công ty hoặc tổ chức có thể có những ảnh hưởng tích cực rất lớn. Mỗi người đều có phong cách và kiểu làm việc riêng. Vì vậy để tạo ra sức mạnh teamwork trong công việc, các thành viên trong nhóm phải có khả năng sau: 1. Đưa ra được ý tưởng Một số người có khả năng mang đến rất nhiều ý tưởng và lòng nhiệt tình cho nhóm. Họ có tầm nhìn, và tạo ra được một tầm nhìn xa cho tất cả mọi người. 2. Đưa ra phương hướng Đó là những người đưa ra phương hướng, đường lối thực hiện để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.
  2. Quản lý nguồn nhân lực là một việc quan trọng để tạo sức mạnh temwork trong công việc. Ảnh: internet 3. Quản lý chiến lược Bạn có thể có những đồng nghiệp có khả năng rất tốt trong việc chia nhỏ một chiến lược thành những nhiệm vụ dễ quản lý hơn, theo một trình tự nhất định. 4. Quản lý nguồn nhân lực Đó là những người phù hợp với việc tổ chức, quản lý nhân sự, quy trình và những nguồi lực khác một cách hiệu quả. 5. Thúc đẩy Một ngọn lửa nhỏ có thể thổi bùng thành một ngọn lửa lớn nếu biết cách truyền lửa và giữ lửa. Đó là những người có khả năng thúc đẩy đồng nghiệp, truyền cảm hứng cho họ.
  3. 6. Mang đến sự sáng tạo Những dự án mới đặc biệt cần sự sáng tạo từ những người có trí tưởng tượng tốt. 7. Tạo sự xuyên suốt trong toàn dự án Tất cả các nhóm đều cần những người xuất sắc trong việc hoàn thành các dự án tốt và đúng thời hạn. 8. Tìm kiếm giải pháp Đó là những người có khả năng quản lý rủi ro và chèo lái qua khủng hoảng, những vấn đề sẽ phát sinh. 9. Xây dựng cầu nối Khiến cho những người có những nền tảng và trình độ khác nhau làm việc cùng nhau và tin tưởng nhau là một việc rất quan trọng. Điều bạn cần ghi nhớ là: Đến với nhau là bước khởi đầu. Ở bên nhau là quá trình. Làm việc cùng nhau là thành công.
nguon tai.lieu . vn