Xem mẫu

  1. Tạo shortcut để Bật/tắt FireWall trong Vista I. Tạo shortcut để Tắt FireWall: • Bấm chuột phải lên Desktop chọn chọn New > shortcut • Type the location of the item: gõ vào netsh firewall set opmode disable > Next • Đặt tên tùy chọn cho Shortcut. VD: Disable Firewall
  2. II. Tạo shortcut để Bật Firewall: • Bấm chuột phải lên Desktop chọn chọn New > shortcut • Type the location of the item: gõ vào netsh firewall set opmode enable > Next
  3. • Đặt tên tùy chọn cho Shortcut. VD: Enable Firewall
  4. III. Cấp quyền quản trị cho shortcut: Trong Vista, các shortcut bạn tạo ra sẽ chẳng có tác dụng gì nếu nó chưa được cấp quyền Administrator. Chính vì vậy bạn cần làm thao tác sau khi tạo shortcut: • Phải chuột lên Shortcut > Properties • Trong thẻ Shortcut, chọn Advanced • Tại cửa sổ Advanced Properties, đánh dấu chọn vào ô Run as Administrator. • Nhấn OK 2 lần để xác nhận.