Xem mẫu

  1. Tảo Tảo là những thực vật bậc thấp gồm một hay nhiều tế bào có cấu tạo đơn giản, có màu khác nhau, luôn luôn có chất diệp lục nhưng chưa có rễ, thân, lá. Hầu hết tảo sống trong nước. Đây là những thực vật mà vách thân chứa xenluloz, là những sinh vật tự dưỡng vì chứa diệp lục a, quang tổng hợp nhờ ánh sáng và CO2. Cơ quan dinh dưỡng còn gọi là tản.
  2. Tảo có nhiều dạng: đơn bào, sợi xiên, sợi phân nhánh, hình ống, hình phiến. Tảo không có mô dẫn truyền. Phân loại tảo Tảo xoắn (tảo nước ngọt) Tảo xoắn sống ở nước ngọt, cơ thể là những sợi dài gồm nhiều tế bào hình chữ nhật, màu lục, có dải xoắn (thể màu) chứa chất diệp lục để quang hợp, tạo ra chất dinh dưỡng. Tảo xoắn sinh sản vô tính bằng cách đứt ra từng đoạn sợi thành những tảo mới. Nó cũng có thể sinh sản hữu tínhbằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau thành hợp tử, từ đó cho ra sợi tảo mới.
  3. Rong mơ (tảo nước mặn) Rong mơ sống ở nước biển, sống thành từng đám lớn, bám vào đá hoặc san hô nhờ giá bám ở gốc, chưa có rễ, thân, lá. Rong mơ có màu nâu vì trong tế bào ngoài chất diệp lục còn có chất màu phụ màu nâu. Rong mơ cũng quang hợp và tự tạo ra chất dinh dưỡng (dinh dưỡng tự dưỡng). Ngoài sinh sản vô tính, rong mơ còn sinh sản hữu tính (kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu). Một số tảo khác Tảo đơn bào gồm tảo tiểu cầu và tảo silic. Tảo đa bào gồm tảo vòng, rau diếp biển, rau câu và tảo sừng hươu
  4. Vai trò của tảo Cùng với các thực vật ở nước khác, khi quang hợp, tảo thải ra khí ôxy giúp cho sự hô hấp của các động vật ở nước. Những tảo nhỏ sống trôi nổi là nguồn thức ăn của cá và nhiều động vật ở nước khác. Tảo có thể dùng làm thức ăn cho người và gia súc, ví dụ: tảo tiểu cầu (có nhiều chất dạm và một ít vitamin C, B12), rau câu,... Một số tảo được dùng làm phân bón, làm thuốc, nguyên liệu dùng trong công nghiệp như làm giấy, hồ dán, thuốc nhuộm,... Tảo cũng có thể gây hại: một số tảo đơn bào sinh sản quá nhanh gây hiện tượng "nước nở hoa", khi chết
  5. làm cho nước bị nhiễm bẩn làm chết cá; tảo xoắn, tảo vòng khi sống ở ruộng lúa nước có thể quấn lấy gốc cây làm cây lúa khó đẻ nhánh. Tảo Laurencia, a marine genus of Red Algae from Hawaii. Phân loại sinh học Domain: Eukaryota Các nhóm gộp vào  Archaeplastida Chlorophyta (Tảo xanh)
  6.  Rhodophyta (Tảo đỏ)  Glaucophyta  Rhizaria, Excavata  Chlorarachniophytes  Euglenids  Chromista, Alveolata  Heterokonts  Bacillariophyceae (Diato ms)  Axodine  Bolidomonas  Eustigmatophyceae  Phaeophyceae (Brown algae)  Chrysophyceae (Golden algae)  Raphidophyceae  Synurophyceae
  7. Xanthophyceae (Yellow-  green algae) Cryptophyta Dinoflagellates Haptophyta Các nhóm loại ra groups  Cyanobacteria  Plantae