Xem mẫu

  1. Tạo Một Graphic Symbol - Adobe Flash Cs6
  2. Tạo Một Graphic Symbol - Adobe Flash Cs6 Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra Ripple đơn giản tròn trong Flash cs6. Kết quả sau khi làm: Bước 1: Nhập một hình ảnh mà bạn muốn gợn sóng bạn nhấn Ctrl+F8 chọn movie clip và đặt là “girl_gr” nhấn ok đặt tên Layer là “bg” chọn hình ảnh và trong hộp thoại thuộc tính bạn chọn apha=99% Bước 2:
  3. Tạo movie Clip: Nhấn Ctrl+F8 tạo Movie clip Ripple và đặt tên là “ ripple_mc” và chọn Movie clip nhấn ok kéo hình ảnh ra và cho alpha=0% tại Frame 5 bạn nhấn F6 và bạn chọn ảnh Alpha=99% bây giờ bạn chọn khung 1 bạn chọn Motion Tween. Bước 3: Bạn chọn Frame 15 và Frame 20, trên Frame 20 chọn ảnh và cho Alpha=0 trong hộp thoại thuộc tính bây giờ bạn vào Frame 5 và giảm kích thước chiều rộng và chiều cao xuống khoảng 5px. Đến Frame 20 tăng kích thước của hình ảnh lên 5px cả chiều rộng và chiều cao Bước 4: Thêm một Layer mới bây giờ bạn vẽ một hình tròn màu đen xóa viền, thêm tiếp một vòng tròn nữa trên vóng tròn màu đen vẽ 1 vòng tròn màu trằng và xóa đường viền đi vòng tròn màu trắng nằm trong vòng tròn màu đen. Bây giờ cắt vòng tròn màu trắng và dán(Ctrl+Shift+V) trong lớp vòng tròn màu đen bây giờ bạn bỏ chọn và bấm vào vòng tròn màu trắng để xóa nó đi . Bước 5: Đặt vòng tròn ở giữa hình ảnh nhấn F6 tại Frame 20 của Layer 2 trên Frame 20 tăng kích thước của vòng tròn, bây giờ quay trở lại Frame 1 và chọn Shape Tween nhấp chuột phải chọn Layer 2 và chọn mask . Bước 6: Bây giờ quay trở lại Scene thêm một Layer mới trên Layer “bg” và gọi là ripple1. Kéo movie clip ripple_mc vào sân khấu tại Frame 20 nhấn F5 của lớp ripple1. Chèn tiếp tại Frame 30 nhấn f5 tại Layer Bg nhấn Ctrl+enter để xem kết quả.