Xem mẫu

  1. Tạo hình nền cho ổ đĩa trong VISTA 1. Trước tiên, bạn tải chương trình tại đây Tải xong và giải nén file AveFolderBg.zip vào một thư mục nào đó, bạn sẽ thấy hai thư mục 32bits và 64bits. Tùy vào phiên bản Windows Vista đang dùng là 32-bit hay 64-bit mà bạn truy cập tiếp vào thư mục tương ứng, trong nó sẽ chứa 5 file như đã nói ở trên và 1 file README_FOLDERBG.txt. 2. Để cài chương trình, bạn chỉ cần chạy file install.bat, rồi lần lượt bấm OK>Yes>OK trong các hộp thoại xuất hiện. Sau đó khởi động máy lại. - Bạn copy file ảnh ưa thích (giả sử là LOGITECH.jpeg) vào thư mục muốn thay đổi nền (giả sử là D:\Pic). Tiếp theo, bạn mở Notepad và soạn file với nội dung như bên dưới (không gõ phần chữ màu): [AveFolder] IconArea_Image=LOGITECH.jpg ShadowedText=1 textR=0; Đây là giá trị cho màu đỏ (0-255) của màu chữ textG=0; Đây là giá trị cho màu xanh lá (0-255) của màu chữ textB=0; Đây là giá trị cho màu xanh biển (0-255) của màu chữ - Bạn lưu file lại với tên là desktop và phần mở rộng là ini (tức desktop.ini), rồi copy file desktop.ini này vào thư mục D:\Pic. Sau đó, bạn có thể cho ẩn file desktop.ini và LOGITECH.jpg đi. - Cuối cùng, bạn thoát ra khỏi thư mục Pic, rồi vào lại để thấy sự thay đổi. Lưu ý: - Trong trường hợp đã làm như trên nhưng không có hiệu quả là do máy của bạn chưa cài Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (Nên cài cái này trước), tải miễn phí tại đây Để loại bỏ tính năng thay đổi hình nền cho thư mục, bạn chạy file uninstall.bat, sau đó khởi động lại máy. Thành quả đây:
nguon tai.lieu . vn