Xem mẫu

  1. TẠO KHỐI Giúp các bạn diễn tả được không gian độ sâu của đối tượng ,trên mặt phẳng hai chiều. Làm cho đối tượng nhìn thật hơn. đạt hiệu quả trong việc thiết kế. 1. Phương pháp Tạo khối: - Tạo chữ (EXTUDE3D) - Vào Menu /Effects / 3D / Extude $ Bevel. Xuất hiện hộp thoại: Mục : Postion Xoay khối theo - Chọn hướng cho khối trục x - Ta có thể xoay khối bằng cách Xoay khối theo trục y đưa trỏ vào trong khối và lích giữ chuột xoay tự do . Extude $ Bevel : - Extude dep :Độ dày của khối - Per spactive: Tăng hoặc giảm độ lớn phía sau của khối . Ta có thể di Xoay khối theo chuyển thanh trượt. trục z - Bevel : Tạo vát cạnh cho khối. - - Shading Color: Chỉ định màu cho khối -1-
  2. 2. Thực hành: Tạo viên gạch ống . - Ta vẽ tiết diện bề mặt của viên gạch ống . - Sau đó vào :Menu / Effects/ 3D / Extrude $ Beevel/ làm xuất hiện hộp thoại : - Điều chỉnh thanh trược ở mục : Perpective . để tạo phối cảnh cho đối tượng nhỏ dần về phía sau - Điều chỉnh : thanh trược mục: Extru Depth. Giá trị bằng 19 pt ( số bước , độ dày của khối ) - Mục: Bevel : None * Thay đổi màu cho từng bề mặt Giã khối viên gạch. Chọn khối viên gạch. - Vào menu / Objects / Expand Appearance - Menu / Objects / chọn All Group. - Lúc này các bề mặt của viên gạch được tách. - Chúng ta có thể chọn từng bề mặt và thay đổi màu cho nó -2-
  3. -3-