Xem mẫu

  1. Thủ thuật Word 2003 Tạo đường viền (border) cho toàn bộ file văn bản 1. - Vào Format \ Border and Shading… - Hoặc: Vào File \ Page Setup, chọn thẻ Layout:
  2. Chọn Nút border để bắt đầu tạo đường viền cho trang 2. Xuất hiện hộp thoại Border and Shading, chọn thẻ Page border:  Setting: Kiểu loại border: o None: Không có đường viền o Box: Kiểu đường viền bình thường o Shadow: Kiểu đường viền có hình bóng o 3-D: Kiểu đường viền 3D. o Custom: Kiểu đường viền tùy chọn  Style: Kiểu nét đường viền.  Color: Màu đường viền  Width: Độ rộng đường viền. (nét đậm, nhạt)  Art: Chọn kiểu đường viền hoa văn nghệ thuật  Apply to: Áp dụng cho: o Whole document: Toàn bộ các trang trong file văn bản o This section: Cho trang hiện tại, o This section – First page only: Chỉ áp dụng cho trang đầu của file văn bản
  3. o This Section – All except First page: Áp dụng cho toàn bộ các trang trong văn bản trừ trang đầu tiên.  Nút Show Toolbar: Hiển thị thanh công cụ Tables and Borders dùng để hiệu chỉnh đường viền.  Nút Horizontal Line… => Xuất hiện hộp thoại Horizontal Line: Lựa chọn kiểu đường viền ngang.  Nút Options… => Xuất hiện hộp thoại Border and Shading Options: Thay đổi một số thuộc tính về khoảng cách từ lề tới nét đường viền.
  4. Nếu muốn border ôm sát với nội dung text của file thì trong hộp thoại Border and Shading Options này, ở mục Measure from chọn là Text. 3. Kích nút OK để hoàn thành việc tạo đường viền cho đoạn văn bản. Trang trí văn bản giống trang báo 1. Vào Format\Columns…
  5. 2. Xuất hiện hộp thoại Columns:  Presets: Lựa chọn loại cột, kiểu cột.  Number of columns: Số cột sẽ chia.  Width and spacing: Độ rộng cột và khoảng cách: o Width: Độ rộng cột báo o Spacing: Khoảng cách từ chữ đến đường viền cột  Line between: Xuất hiện đường kẻ dọc giữa các cột  Equal column width: Mặc định độ rộng các cọt bằng nhau. Nếu để  thì có thể điều chỉnh độ rộng các cột khác nhau tùy thích.  Apply to: Áp dụng cho:
  6. o Selected text: Áp dụng cho những đoạn văn bản đã lựa chọn (bôi đen) o Whole document: Áp dụng cho toàn bộ file văn bản o This point forward: Áp dụng cho từ dòng nội dung văn bản ở dưới điểm đặt con trỏ đến hết file. 3. Chọn nút OK để hoàn thành việc chia văn bản thành cột báo. Trang trí chữ hoa đầu đoạn to đẹp giống trên báo chí. 1. Lựa chọn (bôi đen) chữ đầu của đoạn văn bản 2. Vào Format \ Drop cap… 3. Xuất hiện hộp thoại Drop cap:
  7.  Position: Vị trí đặt o Dropped: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn văn bản hiển thị thẳng với mép ngoài (lề trái) của chữ hoa to. o In Margin: Chữ đầu tiên của các dòng sau cùng đoạn văn bản hiển thị trong lề, thẳng với mép trong của chữ hoa to.  Font: Chọn phông chữ.  Line to drop: Chữ hoa to hiển ở mấy dòng.  Distance from text: Đặt khoảng cách từ chữ hoa to xa với chữ tiếp theo của đoạn văn bản. 4. Chọn nút OK để hoàn thành việc tạo chữ hoa to đầu đoạn văn bản Kết quả tạo được sau khi chia cột báo và trang trí chữ hoa to đầu đoạn văn bản... giống như một trang báo
nguon tai.lieu . vn