Xem mẫu

  1. Tạo bản backup Windows Vista trên máy bàn Thường thường thì ta hay dùng phần mềm Ghost để phục hồi các phân vùng hệ thống, nhưng trong Vista thì khác, cục cưng mới của Microsoft được bổ sung một chương trình Backup hệ thống rất hay và hoàn chỉnh với nhiều lựa chọn backup tự động hệ thống lên file, sao lưu theo lịch trình bạn thiết lập Windows Vista là: Backup Status and Configuration. Vào Start menu chọn All Programs > Accessories > System Tools > Backup Status and Configuration. Tiếp theo chọn Complete PC Backup. Nhấn Create Backup Now chương trình sẽ tự động tìm kiếm ổ đĩa (partition) nào còn đủ dung lượng trống cho quá trình và lưu file vào đó (chiếm khoảng ít giây đồng hồ).
  2. Tiếp the chọn Part eo tition để ch huyển sang, chọn OK. Đ giản ph không n Đơn hải nào? Bạn phả chờ đợi để cho tiến tr ải rình hoàn th hành, chú ý không nên làm những việc khác tác n g động vào hệ thống nơi chứa ổ đĩa cài Vist hoặc để t máy, khở động bất thình lình. o ta tắt ởi t ------------- ---------- ackup: Phần Ba Bỏ đĩa c đặt Vista vào ổ quan DVD/CD cài a ng D. Chọn Re epair Your Computer. r
  3. Nhấn Next
  4. Chọn partition, click vào Windows Complete PC Restore.
  5. Chọn như trong hình, link tới nơi chứa file đã backup của ta làm ở trên.
  6. Chọn ổ C: để restore dữ liệu vào đó (tùy thuộc vào máy tính các bạn).
  7. Nhấn OK để đồng ý và ... chời đợi.
  8. Quá trình đang tiến hành ...
  9. Xong đâu đó khởi động lại máy nữa là xong.
nguon tai.lieu . vn