Xem mẫu

 1. Tăng tính bảo mật cho tài liệu trong Office 2010 Đôi khi, bạn cần phải giữ các tài liệu quan trọng của mình một cách bảo mật mà chỉ một số người mới có thể đọc và chỉnh sửa nó. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách ngăn chặn chỉnh sửa và mã hóa tài liệu của bạn trong Office 2010. Với khả năng chia sẻ tài liệu MS Office trực tuyến thông qua trình duyệt Web, có thể bạn muốn chắc chắn và muốn thêm một số tính năng bảo mật
 2. cho tài liệu của mình. Thậm chí, nếu bạn chia sẻ chúng thông qua mạng lưới nội bộ công ty, việc bảo mật tài liệu còn quan trọng hơn khi chỉ có một số trưởng phòng hoặc một số cả nhân mới có thể truy cập tài liệu này. Chú ý: trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng tài liệu Word. Tuy nhiên, quá trình mã hóa cũng có thể áp dụng tương tự đối với các tài liệu khác như Excel và Powerpoint. Ngoài ra, bạn vẫn có thể bật Restricted Editing trong Word và Excel. Hạn chế truy cập chỉnh sửa Nếu bạn có tài liệu ở một định dạng nào đó mà không muốn mọi người có thể chỉnh sửa khác đi, bạn có thể kiểm soát những thay đổi mà mọi người thực hiện. Mở tài liệu và kích vào thẻ File để truy cập Backstage View, kích vào Info > Protect Document rồi chọn Restrict Editing.
 3. Menu Restrict Formatting and Editing sẽ được hiển thị ở bên phải của tài liệu. Tại đây, bạn có thể hạn chế formatting and selection types.
 4. Kích vào đường dẫn Settings để có thể xác định chính xác những gì có thể và không thể chỉnh sửa trong tài liệu của mình.
 5. Tiếp đến, bạn có thể chọn những người dùng trong miền của mình, ai có thể chỉnh sửa tài liệu này.
 6. Sau khi đã lựa chọn xong hạn chế chỉnh sửa, kích vào Yes, Start Enforcing Protection.
 7. Tiếp đến, điền mật khẩu để có thể chỉnh sửa tài liệu (không bắt buộc) Chúng ta có thể đặt những hạn chế khi một người dùng nào đó muốn truy cập tài liệu trực tuyến, sẽ có hạn chế hiển thị : read only. Nếu họ cố tình chỉnh sửa trên trình duyệt của họ….
 8. Sẽ có một thông báo được hiển thị và tài liệu cần được mở trên ứng dụng Word.
 9. Sau khi cửa sổ hạn chế mở tài liệu được hiển thị, chỉ có những lựa chọn bạn được phép làm sẽ được hiển thị ở thanh công cụ. Những việc bạn không được phép làm sẽ hiện màu xám. Nếu người dùng nào đó cố gắng dừng khả năng chống chỉnh sửa, sẽ có hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu mà bạn đã tạo ra trước đó.
 10. Mã hóa tài liệu Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mã hóa một tài liệu Word với mật khẩu. Kích vào thẻ File để truy cập Backstage View. Kích tiếp vào Info > Protect Document rồi chọn Encrypt with Password.
 11. Điền một mật khẩu nào đó để mã hóa tài liệu… Xác nhận lại mật khẩu để chắc chắn rằng chúng trùng khớp với nhau. Sau đó, kích OK.
 12. Sau khi điền xong mật khẩu mã hóa, bạn sẽ thấy thông báo Permissions được hiển thị, báo rằng mật khẩu sẽ được yêu cầu mỗi khi mở tài liệu. Giờ đây, mỗi khi bạn hoặc ai đó cố gắng mở tài liệu này, mật khẩu chính xác sẽ được điền để có thể truy cập tài liệu.
 13. Ngoài ra, những tài liệu đã được mã hóa sẽ không thể mở được trên ứng dụng Web. Chúng chỉ có thể mở được trên ứng dụng Word và được nhập đúng mật khẩu. Kết luận
 14. Mỗi khi có tài liệu quan trọng mà không muốn tất cả mọi người có thể truy cập và chỉnh sửa nó, hãy sử dụng kết hợp cả hạn chế chỉnh sửa và mã hóa tài liệu. Những công cụ hữu ích này sẽ giúp bạn bảo vệ được tài liệu của mình.
nguon tai.lieu . vn