Xem mẫu

  1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 4(29) - Thaùng 6/2015 Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dân tộc Stature and historical value of the liberation of the South, and unification of the country in the national history ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc Trường Đại học Quảng Bình M.A. Tran Thi My Ngoc The University of Quang Binh Tóm tắt Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đã lùi xa 40 năm. Nhưng với đại thắng mùa Xuân năm 1975, ý nghĩa của nó vẫn còn vang mãi như là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam chống ngoại xâm. Năm tháng trôi qua càng làm nổi bật tầm vóc và giá trị lịch sử của nó. Từ khóa: dân tộc, tầm vóc, thống nhất đất nước, giá trị lịch sử, sự nghiệp giải phóng miền Nam. Abstract The Vietnamese struggle for independence from America has ended for 40 years. People couldn’t forget the victory of Spring campaign which was in 1975. It could be considered as one of the greatest victories in Vietnamese struggles for independence from different aggressions. Its historical meanings and great values are strongly recognized through the years. Keywords: the statue, unification, historical value. 1. Đặt vấn đề đoàn kết toàn dân tộc... Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến Hai mươi mốt năm ròng rã biết bao chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta với biến cố đã xảy ra, biết bao sự kiện đã xuất cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm hiện. Nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn, 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí sáng tạo của mình, Đảng ta đã nắm vững Minh lịch sử, đã làm chấn động dư luận tình hình âm mưu địch, đánh giá đúng so trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng sánh lực lượng địch – ta, lường trước khả chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của năng, dự kiến được những bước phát triển lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng của mỗi quá trình, hạ quyết tâm chiến lược hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất chính xác, tổ chức tài tình lực lượng để nước của đồng bào ta; của đường lối và thực hiện quyết tâm đó, chủ động, nắm nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đúng thời cơ hành động, kịp thời xoay đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng chuyển tình thế, giành thắng lợi từng bước, ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 68
  2. Ở bài viết này tác giả tập trung làm rõ tội ác huỷ diệt đối với nhân dân ta. Ngày vấn đề: “Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nay, nhìn lại tính chất và quy mô của cuộc nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất chiến tranh, thấy hết những lực lượng mà đất nước trong lịch sử dân tộc”. kẻ địch đã tung ra, những ý đồ mà chúng 2. Nội dung đã thú nhận, nhớ lại những tình huống cực Thứ nhất, với chiến thắng lịch sử này, kỳ phức tạp và éo le mà con thuyền cách nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô mạng đã vượt qua, chúng ta càng thấy vĩ dịch của các nước đế quốc, vĩnh viễn thoát đại biết bao tầm vóc và ý nghĩa của cuộc khỏi họa đất nước bị chia cắt, giải phóng chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của dân tộc miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc ta! dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ Đối với đế quốc Mỹ, đây là thất bại những thành quả bước đầu của cách mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu thắng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước lợi của Cách mạng tháng Tám và kháng bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc chiến chống Pháp mở đầu sự sụp đổ của lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc cuộc kháng chiến chống Mỹ chứng minh tiên phong trên thế giới. trước toàn thế giới sự phá sản hoàn toàn Khi đất nước còn bị chủ nghĩa đế quốc của chủ nghĩa thực dân mới là không tránh thống trị, nhân dân ta là người dân mất khỏi. Rõ ràng ngày nay các lực lượng cách nước, phải sống trong cảnh đói khổ, bị áp mạng đã lớn mạnh và có lợi thế hơn bao bức bóc lột nặng nề, không có quyền tự do, giờ hết. Đế quốc Mỹ không thể đóng vai dân chủ, dù chỉ là những quyền sơ đẳng sen đầm quốc tế bất cứ ở đâu mà không bị nhất. “Trải qua hai mươi mốt năm chiến trừng phạt, không thể xâm chiếm một tấc đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến đất của bất kỳ nước xã hội chủ nghĩa nào, tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn không thể đẩy lùi phong trào giải phóng nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất dân tộc và ngăn chặn con đường phát triển từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Với của các nước lên chủ nghĩa xã hội”. [7, tr. cuồng vọng nghiền nát lực lượng cách 483 - 484]. mạng ở miền Nam và "đẩy lùi miền Bắc Độc lập, tự do và thống nhất đất nước trở lại thời kỳ đồ đá", đế quốc Mỹ đã tung là lẽ sống chân chính, là lý tưởng lớn của vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn toàn dân tộc. Chính vì lẽ sống và lý tưởng 60 vạn tên gồm quân Mỹ và quân của năm ấy mà các dân tộc trong cộng đồng dân tộc nước chư hầu của Mỹ làm nòng cốt cho Việt Nam đã cố kết thành một khối thống hơn một triệu quân nguỵ; riêng về quân đội nhất vững bền, đoàn kết dưới sự lãnh đạo Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 68% bộ binh, 60% lính thuỷ đánh bộ, 32% sản Việt Nam chiến đấu suốt mấy chục lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực năm ròng. Nhân dân ta đã phát huy cao độ lượng không quân chiến lược. Nếu tính cả chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh, số quân đóng ở nước ngoài tham chiến ở trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của toàn dân Việt Nam thì chúng đã sử dụng hơn 80 vạn tộc, sáng tạo ra cuộc chiến tranh nhân dân quân Mỹ, và trong cả cuộc chiến tranh, thần kỳ, thắng địch từng bước, giành thắng chúng đã động viên tới 6 triệu lượt binh sĩ lợi từng phần, cuối cùng đánh bại hoàn Mỹ, ném xuống đất nước ta 7 triệu 850 toàn chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và nghìn tấn bom và tiêu tốn 352 tỷ đôla. chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Từ một Ngoài ra, chúng còn dùng những phát minh đất nước bị nước ngoài xâm chiếm, từ một khoa học, kỹ thuật mới nhất để gây vô vàn dân tộc bị nô lệ, Việt Nam đã giành lại nền 69
  3. độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ mất sự nghiệp giải phóng dân tộc của từng nước và trở thành một quốc gia độc lập, nước, thủ tiêu của chủ nghĩa thực dân ở ba thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được nước Đông Dương, phá vỡ phòng tuyến pháp lý quốc tế thừa nhận; có quân đội phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ở hùng mạnh, có nền văn hóa, khoa học – kỷ Đông Nam châu Á. thuật đang trên đà phát triển, tự định đoạt Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu các vấn đề đối nội, đối ngoại, có vị thế Á, châu Phi và châu Mỹ latinh, cuộc kháng quan trọng, sánh vai cùng với các nước chiến chính nghĩa thắng lợi của nhân dân trên thế giới. Đó là thành tựu lớn nhất mà Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm nhân dân ta đã giành được. Đây là lần đầu triệu người đứng lên dũng cảm đấu tranh tiên nhân dân ta có một nền dân chủ thực chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc sự, người dân có quyền làm chủ, có quyền chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc tham gia bàn bạc và quyết định các vấn đề những bài học kinh nghiệm quý báu, một của đất nước, của dân tộc thông qua một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang thể chế dân chủ và đại diện do mình bầu ra. lại cho họ niềm tin trong cuộc đấu tranh tự Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa chiến thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải Minh là cuộc cách mạng triệt để nhất, làm phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân biến đổi sâu sắc nhất toàn bộ xã hội và con Việt Nam bùng nổ thắng lợi đã làm suy người Việt Nam, đưa dân tộc lên đỉnh vinh yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một quang trên con đường đấu tranh hàng ngàn bước quan trọng các chiến lược toàn cầu năm của dân tộc. phản cách mạng của chúng. Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng, Thắng lợi của Việt Nam góp phần Đảng lãnh đạo nhân dân ta rèn luyện cả về quan trọng vào sự nghiệp củng cố nền độc phẩm chất và tài năng, càng nhận thức lập ở các nước và hòa bình, ổn định, phát được sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả triển trong khu vực Đông Nam châu Á. Đối năng và sức mạnh của mình trong thời đại với các nước xã hội chủ nghĩa, chiến thắng mới. vẻ vang của nhân dân Việt Nam làm thất Thứ hai, vị thế và uy tín của nước Việt bại các cuộc chiến tranh xâm lược của hai Nam và dân tộc Việt Nam đã được nâng đế quốc lớn, nhất là của đế quốc Mỹ, đã tạo lên ngang tầm với các nước, các dân tộc điều kiện khách quan thuận lợi và góp phần trên thế giới. tích cực vào sự nghiệp củng cố, phát triển Trước năm 1945, nước Việt Nam hầu sức mạnh mọi mặt của các nước xã hội chủ như không có tên trên bản đồ thế giới. Đến nghĩa trong hòa bình. Cuộc kháng chiến năm 1950, qua năm năm kháng chiến anh của nhân dân ta chống đế quốc xâm lược dũng, nước ta đã được các nước xã hội chủ luôn gắn chặt độc lập dân tộc với chủ nghĩa nghĩa công nhận, có quan hệ với nhiều xã hội, nhiệm vụ giải phóng dân tộc với phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ tiền đồn phe xã và có đại diện ở một số nước. Đối với Lào hội chủ nghĩa ở Đông Nam châu Á. Vì thế và Campuchia, cuộc kháng chiến của Việt cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam Nam trong cuộc kháng chiến của nhân dân được các nước xã hội chủ nghĩa, các Đảng ba nước chống kẻ thù chung là đế quốc Cộng sản và nhân dân tiến bộ trên thế giới Pháp và Mỹ đã tăng cường quan hệ đoàn đồng tình ủng hộ và đoàn kết giúp đỡ, hình kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước anh thành một mặt trận chung chống đế quốc. em, góp phần quyết định vào thắng lợi của Tiếp sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 70
  4. tháng Mười Nga 1917 mở ra một thời đại Việt Nam đã trở thành một trong những mới của xã hội loài người, dân tộc Việt nhân tố, những dữ kiện mà các nước lớn Nam trở thành một dân tộc đứng trong phải tính đến khi hoạch định chiến lược và hàng ngũ các dân tộc tiên phong đấu tranh chính sách đối ngoại. cho lý tưởng cao cả của loài người: giải Thứ ba, thắng lợi to lớn này là thắng phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng phóng con người, chống sự xâm lược của Hồ Chí Minh ở Việt Nam, thắng lợi của chủ nghĩa đế quốc. đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao chiến chính nghĩa của nhân dân ta, tiêu ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã biểu là cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã hội, đường lối chiến tranh nhân dân toàn được Đại hội lần thứ IV của Đảng đánh dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng giá: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng chiến vừa kiến quốc. lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng Thực tiễn đã chứng minh Đảng ta lãnh chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được đạo cuộc chiến tranh cách mạng này một ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong cách khoa học. Không phải vì nắm trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng tay một số lớn phương tiện chiến tranh, hay sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa vì sử dụng một vũ khí hiện đại, là có thể anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, tiến hành chiến tranh một cách khoa học, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến mà là vì nhận thức và hành động của Đảng công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có ta đề ra trong cuộc kháng chiến vĩ đại này tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính không những mang tính cách mạng triệt để, thời đại sâu sắc” [7, tr . 417]. mà còn mang tính khoa học cao độ, vì Nhờ thắng lợi của cuộc kháng chiến phương pháp cách mạng mà Đảng ta vận chính nghĩa của mình và đường lối đổi mới dụng trong cuộc chiến đấu lâu dài này của Đảng, ngày nay Việt Nam đã lập quan không những là khoa học, mà còn đạt tới hệ ngoại giao bình đẳng với hầu hết các trình độ nghệ thuật. Bản chất cách mạng và nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin đã Mỹ và châu Đại Dương, trong đó có tất cả được vận dụng một cách sáng tạo, kết hợp các nước lớn. Việt Nam đã trở thành thành một cách chặt chẽ và phát huy tác dụng viên chính thức của Liên hợp quốc và là một cách đầy đủ nhất trong đường lối và thành viên của nhiều tổ chức kinh tế, xã hội phương pháp cách mạng của Đảng ta. Độc khu vực và quốc tế khác. Trên các diễn đàn lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quốc tế, tiếng nói của Việt Nam góp phần con đường giải phóng nhân dân ta do Chủ tích cực cùng các nước giải quyết những tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vạch ra, dưới vấn đề của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu ánh sáng học thuyết Mác – Lênin: “Muốn hòa bình, độc lập, ổn định và tiến bộ xã cứu nước và giải phóng dân tộc không có hội. Ngày nay Việt Nam được nhân dân thế con đường nào khác con đường cách mạng giới nhắc đến với một thái độ trân trọng vô sản”[4, tr. 314]. Ngay từ khi mới thành “Việt Nam, một biểu tượng cho tinh thần lập Đảng, Đảng ta luôn nắm vững ngọn cờ đấu tranh chống áp bức”, “Việt Nam đại sóng đôi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã diện cho lương tri và phẩm giá con người”, hội, coi đó là đường lối cơ bản, là cương “Việt Nam, một tính cách tiêu biểu”, lĩnh tổng quát, là mục tiêu chiến lược của v.v…Đặc biệt chiến tranh oanh liệt của cách mạng Việt Nam. Đường lối cơ bản đó Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược đã phản ánh nguyện vọng thiêng liêng của giai tạo nên thời kỳ “thế giới sau Việt Nam ”. cấp công nhân, nhân dân lao động và của 71
  5. cả dân tộc Việt Nam quyết giành cho kỳ đánh sở trường của chúng. Đó là thắng lợi được độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. của ý chí tự lực, tự cường, tinh thần độc lập Cái mới, cái phát triển trong thời tự chủ, giáo dục toàn Đảng, toàn quân, toàn chống Mỹ là trong hoàn cảnh đất nước tạm dân ta tin ở sức mình, dựa vào sức mình, cố thời chia làm hai miền với hai chế độ chính gắng huy động đến mức cao nhất lực lượng trị - xã hội khác nhau, độc lập dân tộc và chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, lực chủ nghĩa xã hội được nêu lên như hai lượng vật chất và tinh thần sẵn có trong ngọn cờ riêng lẽ và trở thành hai chiến nước. Đồng thời phát huy những năng lực lược cách mạng được tiến đồng thời. Trong tiềm tàng gắn liền với truyền thống lịch sử khi ở miền Nam, cuộc đấu tranh để đánh oanh liệt của tổ tiên, với kinh nghiệm cách đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ mạng quý báu của quá khứ, nhằm tạo ra cho tay sai được đẩy mạnh nhằm hoàn thành dân tộc ta, đất nước ta một sức mạnh lớn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong nhất có thể đương đầu với chiến tranh xâm cả nước, thì ở miền Bắc, cuộc đấu tranh để lược của đế quốc Mỹ. Sức mạnh dân tộc, dần dần quá độ lên chủ nghĩa đã được mở sức mạnh trong nước là động lực chủ yếu, là ra và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa chỗ dựa quan trọng nhất của công cuộc cứu trở thành nhiệm vụ trực tiếp của nửa nước nước. Đó là thắng lợi của Mặt trận dân tộc đã hoàn toàn giải phóng. thống nhất ngày càng rộng rãi và vững Như vậy, một Đảng duy nhất, thống mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhất lãnh đạo một nước tạm thời chia làm Việt Nam, tổ chức được đông đảo nhân dân hai miền, tiến hành đồng thời hai chiến các dân tộc, các giai cấp, các tầng lớp xã lược cách mạng nhằm thực hiện một mục hội, các tôn giáo và cả kiều bào ở nước tiêu chung giải phóng miền Nam, bảo vệ ngoài, thực hiện đại đoàn kết toàn dân trên miền Bắc, thống nhất Tổ quốc. Đó là cốt cơ sở liên minh công nông và trí thức, tạo lõi của đường lối chính trị chung của Đảng nên sức mạnh vô địch của toàn dân trong ta, đồng thời là nét đặc thù nổi bật của cách kháng chiến và kiến quốc. Đó là thắng lợi mạng Việt Nam từ tháng 7 – 1954 đến của chế độ xã hội mới ưu việt: từ dân chủ tháng 5 – 1975. nhân dân tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa, Đường lối giương cao ngọn cờ độc phát huy được sức mạnh hết sức to lớn của lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tổng hợp chính quyền cách mạng tuy còn non trẻ, một những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức Hệ thống chính quyền cách mạng của ta đã và hành động, về phương pháp và nghệ hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân, động thuật biết đánh và biết thắng đế quốc Mỹ. viên và tổ chức, đoàn kết được toàn dân Nghệ thuật quân sự của Đảng ta là nghệ đứng lên kiên cường kháng chiến và kiến thuật toàn dân đánh giặc, kết hợp ba thứ quốc về mọi mặt, xây dựng nên chế độ nhân quân, kết hợp chiến tranh chính quy với dân làm chủ ngày càng vững mạnh, vượt chiến tranh du kích, đánh địch bằng mọi lực qua mọi thử thách và hiểm nguy của chiến lượng và mọi thứ vũ khí trên mọi quy mô, tranh ác liệt, giành thắng lợi hoàn toàn cho theo nhiều cách đánh, đánh bại các chiến sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Đó là lược, các thứ chiến thuật và thủ đoạn tác thắng lợi của các lực lượng vũ trang nhân chiến cùng các hình thức tổ chức và sử dụng dân anh hùng gồm ba thứ quân đánh địch lực lượng tương ứng của địch trên chiến hết sức dũng cảm và mưu trí. Quân đội nhân trường. Nghệ thuật quân sự của Đảng ta còn dân Việt Nam anh hùng, một quân đội kiểu thể hiện ở chỗ đánh địch bằng cách đánh do mới của Đảng, của dân tộc mang tính nhân ta lựa chọn và hạn chế địch đánh theo cách dân sâu sắc, đã trưởng thành vượt bậc, lập 72
  6. nên những chiến công vang dội, cùng với Nhìn chung, đối với thời đại, dân tộc toàn dân đánh bại các đội quân xâm lược, Việt Nam là dân tộc thuộc địa đầu tiên, tạo nên truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Hồ”. Đó là thắng lợi của thời đại mới, của Nam, đã đánh bại các cuộc chiến tranh xâm sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ lược của hai đế quốc lớn, góp phần quan nghĩa anh em trước hết là Liên Xô và Trung trọng cùng với loài người tiến bộ làm sụp Quốc, của cách mạng Lào và Campuchia, đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế của sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các giới; mở đầu việc đánh bại chủ nghĩa thực lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ dân mới của đế quốc Mỹ. góp phần thúc và tiến bộ trên toàn thế giới. đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì Thứ tư, thắng lợi của sự nghiệp giải hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến phóng miền Nam, thống nhất đất nước có bộ xã hội. giá trị lịch sử, khẳng định lý tưởng và giá Đó còn là thắng lợi của nền văn hóa trị thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam được xây đắp từ nền văn hóa của Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, 54 tộc người trên đất nước ta qua hàng cứu nước là thành quả vĩ đại của cách ngàn năm lịch sử, được tôi luyện trong cuộc mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống trường chinh đấu tranh cải tạo thiên nhiên nhất đất nước không gì lay chuyển nổi của và chống giặc ngoại xâm, vươn lên tự nhân dân ta, được hun đúc bởi truyền thống khẳng định mình. Đó là nền văn hóa bắt chống ngoại xâm qua lịch sử hàng nghìn nguồn từ lòng yêu thiên nhiên, yêu con năm của dân tộc. Tiêu biểu cho ý chí, quyết người, yêu đất nước, yêu độc lập, tự do, hòa tâm cao độ đó và cũng là linh hồn của cuộc bình, từ lòng nhân ái trọng chính nghĩa, kháng chiến chính là Đảng ta và Chủ tịch ghét gian tà, thấm đượm chủ nghĩa nhân Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo đúng đắn của văn cao cả và chủ nghĩa anh hùng cách Đảng là nhân tố cơ bản nhất quyết định mạng, lại biết tiếp thu những tinh hoa của nhất thắng lợi của cuộc kháng chiến chống nhiều nền văn hóa của thế giới. Nền văn Mỹ, cứu nước. Đứng vững trên lập trường hóa đó được toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, nắm vững chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh bồi đắp và phát huy lên tầm và tầm cao trí tuệ, Đảng ta đã đánh giá cao mới, xây dựng và phát triển lên thành đúng tình hình, chỗ mạnh, chỗ yếu của đế một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc quốc Mỹ, định ra đường lối chiến lược dân tộc. Đó là sức mạnh vĩ đại của ý chí và xuyên suốt sự nghiệp giải phóng miền trí tuệ Việt Nam, của bản lĩnh và nhân cách Nam, thống nhất đất nước, với hai giai Việt Nam, của nền văn hiến Việt Nam. đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng cho ngụy nhào”; đồng thời, đề ra sách lược sản Việt Nam; quyết tâm chiến đấu vì độc cách mạng thích ứng với từng giai đoạn lập tự do của toàn dân; sức mạnh của khối của cuộc kháng chiến. Đường lối chiến đại đoàn kết toàn dân; sức mạnh của chế độ lược và sách lược cách mạng đó của Đảng mới; sức mạnh của các lực lượng vũ trang không những rất phù hợp với đặc điểm, nhân dân, sự ủng hộ và sự giúp đỡ to lớn điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, của các lực lượng cách mạng và tiến bộ mà còn phù hợp với tình hình thế giới trên thế giới. Đó chính là những nguyên trong thời kỳ này. Nó mang đậm tính cách nhân cơ bản đã đưa đến chiến thắng oanh mạng, khoa học, phát huy cao nhất các liệt có tầm vóc thời đại của nhân dân ta. nhân tố dân tộc và thời đại, kết hợp sức 3. Kết luận mạnh trong nước và quốc tế. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc 73
  7. kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành phóng con người trong thời đại vũ khí hạt quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng nhân. Thắng lợi đó trực tiếp góp phần to dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc của tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đó là một nhân dân hai nước láng giềng Lào và trong những trang sử hào hùng và chói lọi Campuchia anh em. chiến công của dân tộc ta trên con đường Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi dựng nước và giữ nước suốt mấy nghìn của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo năm. Nhân dân ta đánh thắng một kể thù đúng đắn của Đảng, đội tiên phong chiến lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người đấu dày dạn và mưu lược của giai cấp công tiến bộ, đã kết thúc thắng lợi 21 năm chiến nhân và nhân dân lao động Việt Nam. đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược (tính từ Chiến thắng vĩ đại Mùa Xuân 1975 đã lùi năm 1954), 30 năm chiến tranh cách mạng vào quá khứ nhưng đó là bàn đạp cho cả (tính từ năm 1945), 117 năm chống đế dân tộc Việt Nam có thêm bản lĩnh, niềm quốc thực dân phương Tây (tính từ năm tin để vượt lên mọi khó khăn, gian khổ đẩy 1858), quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ mạnh sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước cõi, giải phóng miền Nam, đưa lại độc lập, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước; Chiến thắng đó còn là động lực để chúng ta hoàn thành cuộc cách mạng cách mạng dân vươn ra biển lớn trong hội nhập quốc tế. tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, thực Kể từ ngày giải phóng đến nay đã trải qua hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến 40 năm, trước bối cảnh tình hình thế giới lên chủ nghĩa xã hội. và khu vực có nhiều biến động phức tạp, Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một các thế lực thù địch chống phá quyết liệt, thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách nhưng với tinh thần Chiến thắng 30-4, mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước những mục tiêu cách mạng của thời đại là đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến tế-xã hội ngày càng phát triển; đời sống bộ xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến nhân dân ngày càng được cải thiện... Cùng chống Mỹ đã đập tan cuộc phản công lớn với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nhất (kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta đã hai) của chủ nghĩa đế quốc và ba trào lưu giữ vững ổn định chính trị và môi trường cách mạng của thời đại, mà mũi nhọn của hòa bình để phát triển toàn diện đất nước. nó chĩa vào phong trào giải phóng dân tộc, Tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng mở đầu sự phá sản không thể tránh khỏi cường. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn trường quốc tế được nâng cao. thế giới. Hiện nay, tuy hòa bình, hợp tác và Thắng lợi của nhân dân Việt Nam phát triển trên thế giới vẫn là xu thế lớn, trong cuộc đụng đầu lịch sử này đã làm nhưng bên cạnh đó, vẫn có những diễn sáng tỏ tính hiện thực, tính phổ biến của xu biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều nhân tố thế phát triển của loài người tiến bộ, góp bất trắc, khó lường. Thực tiễn đó đòi hỏi phần động viên, cổ vũ các dân tộc dũng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải cảm, kiên cường giương cao ngọn cờ độc luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng, chủ nghĩa xã hội; lấy giữ vững môi trường lạc quan thực hiện thắng lợi công cuộc giải hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Đi đôi 74
  8. với khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để TÀI LIỆU THAM KHẢO phát triển kinh tế, chúng ta phải luôn luôn 1. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm Bộ Chính trị (2000), Chiến tranh cách mạng thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá Việt Nam 1945 – 1975 Thắng lợi và Bài học, của các thế lực thù địch; có đối sách phù Nxb Chính trị quốc gia, HN. hợp để giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, 2. Ban chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quốc Bộ Chính trị (1995), Tổng kết cuộc kháng phòng – an ninh của đất nước, không để bị chiến chống Mỹ, cứu nước Thắng lợi và Bài động, bất ngờ trong mọi tình huống. học, Nxb Chính trị quốc gia, HN. Phía trước chúng ta đang có cả thời cơ 3. Ba mươi lăm năm chiến đấu và xây dựng và thách thức. Với niềm tự hào những (1980), NXb Chính trị quốc gia, HN. truyền thống, bài học quý báu đúc kết từ 4. Hồ Chí Minh (2000) Toàn tập, t.9, Nxb Sự lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thật, HN. chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng sự 5. Sức mạnh Việt Nam (1977), Nxb Quân đội nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, HN. toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. 6. Đại tướng Văn Tiến Dũng (1977), Đại thắng Sức mạnh Việt Nam không chỉ tỏa sáng Mùa xuân, NXb Quân đội nhân dân, HN. trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân 7. Văn kiện Đảng (CD – ROM, 2007), Toàn tộc mà còn tiếp tục được khẳng định trong tập,tập 37, Nxb Chính trị quốc gia, HN. sự nghiệp đấy mạnh CNH-HĐH đất nước 8. GS. Trần Nhâm (1995), Nghệ thuật biết thắng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, từng bước, NXb Chính trị quốc gia, HN. công bằng, văn minh". Ngày nhận bài: 09/02/2015 Biên tập xong: 20/6/2015 Duyệt đăng: 25/6/2015 75