Xem mẫu

 1. -Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM? - Sinh viên phải tiến hành như thế nào? Thực hiện Nguyễn Quang Huy A Nguyễn Công Khanh Nguyễn Quang Huy B Lý Thanh Hà Nguyễn Tiến Hiệp Lý Thị Hồng Lê GVHD: Nguyễn Thị Hồng Vân 1
 2. Đặt vấn đề Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2
 3. Đặt vấn đề Đặt vấn đề Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 3
 4. Đặt vấn đề Tấm gương đạo đức HCM HCM sinh năm 1890 tại làng Sen-Kim Liên-Nam Đàn-Nghệ An. Cả cuộc đời Người cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân - một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo để trở thành một công dân tốt hơn. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người có một sức sống mãnh liệt và sự cổ vũ lớn lao không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với nhân dân thế giới trog cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. 4
 5. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” Thanh niên, học sinh là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước. Nhắc đến họ, chúng ta liên tưởng đến những con người năng động, nhiệt tình, thông minh, sáng tạo 5
 6. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Thế nhưng bên cạnh đó là một bộ phận thanh niên đua đòi, hư hỏng đang “lớn mạnh” cùng với sự phát triển của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Trong nền kinh tế hội nhập, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và rộng khắp. Chúng ta văn minh hơn, đời sống sung túc hơn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Sự phát triển nhanh chóng cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đáng nói hơn cả là sự tha hóa của một bộ phận trẻ. -> Các chuẩn mực đạo đức đang bị phá hoại nghiêm trọng! 6
 7. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Tệ nạn xã hội đang len lỏi khắp nơi. Thanh niên ngày nay nghiện ngập, lô đề, cờ bạc nhiều không kể hết 7
 8. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Internet bùng nổ làm xuất hiện một loại “nghiện” mới không kém phần nguy hiểm, đó là “nghiện Game” 8
 9. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Không khó gì để bắt gặp các hành vi thiếu văn hóa, vô ý thức của nhiều thanh niên Việt Nam hiện nay 9
 10. Đặt vấn đề Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay … và còn rất nhiều nữa … 10
 11. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 11
 12. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Một là, học trung với nước, hiếu với dân,suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người . Bài học chính trong đời tôi là tuyệt đối và hoàn toàn cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ quốc,giải phóng giai cấp công nhân và dân tộc bị áp bức,cho sự thắng lợi của CNXH,cho sự hợp tác anh em và hòa bình giữa các dân tộc. 12
 13. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Chính "nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn". Đối với mình thì không tự Kiệ họ đ ầ luôn luôn chịu khóm c tập, cao, tự Cại,n cầKitiếnlà ộtiếtđkiệluônức cù,ểsiêng m ếtểkilao u ần làlao ộng cần lao m điểnăng; ệm Cệm b , luôn m s tự ki động, ti đ Liêm là luôn luôn tôn trọng, gìn giữ của công phátng ển đitiếhoạch,stiềnchtữacủềunăng dân, thờitri có kế u hay, sáng ủao,đi a nhân suất độ gian, ề t kiệm ửa c ạ có dở... và của dân; phải trong sạch, không tham Đối a ớiước, ciủthìbkhông nkhông ỷclấp không , ccao; không lười ảnếthânịnh hótkhông xa xỉ ủ v n ngườ a bi ng, mình, ại, lam; không tham địa vị, không tham tiền tài, trên, ựa dẫm; thấkhinh ngđộbừa bãi; không không hoang phí, không ng ưới; luôn vụ d không xem y rõ lao ười d là nghĩa không tham sung sướng, không ham người Chính luôn giLiêmhình nguồnkhông liên ồốn, ạchè phô trương độlà thức, sống, nguhoan nh ữ liêng, chân thành, khiêm t n h thiêngthái tâng bốc mình... phúc ủa lu bù... trá, đoàn kết, thật thà,ckhông dối ta... lừa lọc. chén chúng Đối với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà... 13
 14. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua Hồ Chí Chí công vô tư, là làm ợiất cứ vinhân Minh cũng phân biệt l b ích cá ệc gì cũng cávĩ đại, Chísn c hấp dưn lớchỉ là có ứ mình ẫ và chủ nghĩa đừng nghĩ đếcông vôtrước,tính nhân. t là n, bi có thể gất định ều: nay vẫn không nh hôm tốt ết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì ồm 5 đi nhân c mọvì l liêm.yêu a cách ca đượ dân, i người c mến và nhân, nghĩa, trí, dũng,ợi ích Bủi dưỡng ồ ợi, nếu chí dạ không là quét ngực hànhlòngcông vô tư trong phẩạng. ất đạo đức cần, kiệm, liêm, mm ch Th schí chủ vôntưa, nếu sa vào chủ sáng ữ cá nhân, nâng cao chính, ạchcông nghĩa là để vững vàng đạo đức : “Giàu ng. nhân”.lo trước nghĩa cá “phải qua mọi thử tháchcách mạsang không quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển hạ (tiênvũ thiên hạ, vui sau thiên lay, uy thiên hạ chi ưu nhit ưu, hậu thiên hạ không thể khuấ phục”. chi lạc nhi lạc). Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.
 15. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Hồ Chí Minh có tình thương bao la đối với con người. Tình thương đó “Trong mỗi người mỗi gia gắn liền niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân. Người đình đều có một nỗi đau khổ luôn dạy cán bộ Đảng viên việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc riêng và gộp cả những nỗi gì có hại cho dân phải hết sức tránh; phải gần dân, hiểu dân, học dân, đau khổ riêng của mỗi người, kính trọng nhân dân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. mỗi gia đình lại thì thành nỗi Người phê phán quyết liệt đầu óc “quan cách mạng” và tự mình, Người đau khổ của tôi.” thường xuyên đi xuống cơ sở để tìm hiểu, “lắng nghe ý kiến của Đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng” là người có uy tín rất cao và sức hấp dẫn rất lớn, song không bao giờ Hồ Chí Minh đặt mình cao hơn nhân dân, chỉ tâm niệm suốt đời là công bộc của nhân dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận”. 15
 16. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bốn là, học tập gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống. Cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô cùng gian khổ. Song nhờ ý chí và nghị l“Muốn nênn to nghiệp lớn Minh đã bình ực tinh thầ sự lớn, Hồ Chí tĩnh, kiên cường, chủ động vượt qua mọphải cao” gian nguy, kiên Tinh thần càng i thử thách trì mục đích cuộc sống, bảo vệ chân lí, giữ vững quan điểm cách Nhât ký trong tù - HCM ̣ mạng của mình 16
 17. Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 1. Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân. Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 17
 18. Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 1.Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân.  Đối với các dân tộc phương Đông giàu tình cảm,trọng đạo ly,việc tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân,mỗi con người có vai trò vô cùng quan trọng.Riêng với thế hệ trẻ,đặc biệt là sinh viên thì việc tu dưỡng có vai trò quan trọng hơn,vì đây là ”thế hệ tương lai của nước nhà”.  Trong xã hội mỗi người có một công việc,tài năng và vị trí khác nhau,người làm việc to,người làm việc nhỏ,nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng.  Việc thực hiện tốt đạo đức cách mạng trong đời sống hằng ngày của mỗi cá nhân không chỉ có tác dụng tôn vinh,nâng cao giá trị của chính họ mà còn tạo sức mạnh nội sinh,giúp họ vượt qua khó khăn,thử thách.Người viết” Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn ,gian khổ,thất bại thì không sợ sệt,lùi bước…khi gặp thuận lợi và thành công thì giữ vững tinh thần gian khổ,chất phác, khiêm tốn”. 18
 19. Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 2. Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân. Người đã sớm xác định những phẩm chất đạo đức tối cần thiết cho tầng lớp sinh viên và thanh niên trí thức. Đó là “sáu cái yêu”: Yêu Tổ quốc: Yêu là phải làm cho đất nước giàu mạnh.Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh phải ra sức lao động,tăng gia sản xuất,thực hành tiết kiêm. Yêu nhân dân: Hiểu rõ sinh hoạt của nhân dân và chia sẻ những vui buồn,những công tác nặng nhọc với nhân dân. Yêu CNXH: Vì có tiến lên CNXH thì nhân dân sẽ ngày càng ấm no,hạnh phúc. Yêu lao động: Đây là biểu hiện của “ba cái yêu” trên.Nếu không có lao động thì chỉ là nói suông. Yêu khoa học và kỷ luật: Bởi vì tiến lên CNXH thì phải có khoa học và kỷ luật. 19
 20. Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Trong học tập,rèn luyện,phải kết hợp lý luận với thực hành,học tập với lao động;phải chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,chống tư tưởng hám danh,hám lợi.HCM chỉ rõ”Điều gì phải,thì phải cố làm cho kỳ được,dù là việc nhỏ.Điều gì trái,thì hết sức tránh,dù là một điều trái nhỏ” Trong tình hình hiện nay, để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ Đảng viên, của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lí giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hội và pháp luật. Nếu coi thường một trong những nhân tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được những kết quả như mong muốn. 20