Xem mẫu

  1. Tác d ng ch a b nh c a bí Trong s các lo i qu , bí đ là nhà vô đ ch v hàm lư ng s t, giàu vitamin, mu i khoáng cũng như các axít h u cơ. Axit ascorbin có trong bí đ giúp tránh c m, vitamin nhóm B giúp đ u tranh v i m t m i, cáu gi n và m t ng , c ng c tóc và móng chân, tay. Ngu n vitamin d i dào Vitamin A trong bí đ giúp c i thi n th giác. Ru t và h t bí đ có ch a nhi u vitamin E - m t lo i antioxidant t nhiên giúp c ng c h mi m nhi m, ngăn ng a s xu t hi n nh ng n p nhăn s m, b o v da kh i lão hóa và c i thi n ch c năng h tim m ch.
  2. Còn 2 lo i vitamin khác trong bí đ là vitamin K và T. Đây là nh ng lo i vitamin hi m, có r t ít trong các th c ph m. Vitamin K c n thi t đ t ng h p protit c a máu và mô xương. Vitamin T giúp làm đông máu và t o các t bào máu. Nh đó vitamin T r t quan tr ng trong vi c ngăn ng a m t s d ng thi u máu. Vitamin T cũng giúp cho quá trình tăng trao đ i ch t trong cơ th . Nh hàm lư ng cao lo i vitamin T hi m hoi này trong bí đ nên nó đư c coi là ch t đ n t t nh t cho các món ăn t th t bò, heo và các món có nhi u m khác, b i vì vitamin T giúp tiêu hoá các th c ăn khó tiêu và ngăn ng a béo phì. Chính do tính ch t này nên nh ng ngư i mu n gi m cân r t thích bí đ . T thu c gia đình Bí đ có nhi u tính năng ch a b nh. Khi b b nh v gan, nên ăn càng nhi u cùi bí đ s ng càng t t. Còn n u b n c m th y bí đ s ng không ngon, có th ăn cháo bí đ n u v i g o. Khi b m t ng , bu i t i b n nên dùng nư c ép bí đ ho c nư c n u bí đ v i
  3. m t ong. Nư c ép bí đ cũng r t t t đ i v i ngư i b b nh ti u đư ng và nh ng r i lo n khác nhau v trao đ i ch t. Ngư i ta dùng cùi bí đ tươi giã nát đ đ p vào nh ng vùng b ezema, b ng, n i ban, m n tr ng cá và nh ng nơi b viêm khác trên da. Nh ng ngư i ph i đ ng lâu trong ngày cũng có th dùng cùi bí đ tươi giã nát đ lo i b cơn đau dư i chân. D u ép t h t bí đ đư c coi là m t s n ph m dinh dư ng phòng ch a b nh. D u bí đ có nh hư ng t t t i gan, giúp cho nh ng ngư i b nh tuy n ti n li t, ngăn ng a béo phì, c i thi n thành ph n máu, lo i b cho- lesteron. Y h c dân t c khuyên nên thư ng xuyên s d ng h t bí đ khô. Nh thành ph n mu i khoáng tuy t v i trong cùi bí đ , có th dùng lo i qu này làm m ph m r t t t. M t n t cùi bí đ giã nát ho c t m bông bôi nư c ép lên m t có tác d ng b dư ng và làm tươi m i đ i v i da nh n. M t n t h t bí đ n u và xay nh giúp làm tr ng da, lo i b tàn nhang và c i thi n da m t.
  4. Cháo thu c ch a b nh v gan h tr ch a viêm gan, xơ c ng gan, có th l y táo tàu, l c, ư ng , m i th 50 g, g o t 30 g, n u cháo ăn h ng ngày. M i li u trình kéo dài 30 ngày. Sau ây là m t s bài cháo thu c khác: - Ch a b nh v gan do tỳ hư, xu t hi n báng b ng, chân tay mình m y phù thũng: Ý dĩ nhân (h t bo bo), xích ti u u, h t sen (b tâm và v c ng ngoài), ngó sen, m i th lư ng b ng nhau, n u cháo ăn vào bu i t i. - Ch a viêm gan lo i hoàng n (da vàng m t vàng): B t b ch ph c linh 20 g, xích ti u u 50 g, h t bo bo 100 g. Ngâm xích ti u u n a ngày r i cho vào n u cháo cùng h t bo bo, khi chín nh thì cho thêm b t ph c linh vào n u ti p, sau ó cho ít ư ng tr ng ăn trong ngày (chia m y l n tùy ý). - Ch a xơ gan c trư ng: B t ngó sen 10-15 g, h t bo bo 50-100 g, táo tàu 10 qu (b v và h t). N u h t bo bo cho chín m m, cho táo tàu vào un sôi tr l i. Sau ó cho b t ngó sen ( ã hòa cho tan u v i nư c sôi) vào un sôi l i l n n a là ư c. Chia làm 2 ph n ăn trong ngày. - H tr ch a b nh viêm gan hoàng n truy n nhi m c p tính: Nhân tr n 30-60 g, g o t 50-100 g, ư ng tr ng v a . R a s ch nhân tr n, n u l y nư c, b bã. G o t vo s ch, n u v i nư c nhân tr n thành cháo, cho
  5. ư ng vào khu y u, chia làm 2-3 l n ăn trong ngày. M i li u trình dài 7- 10 ngày. - H tr ch a b nh viêm gan B: Quy t minh rang cháy 0,2 g, g o t , ư ng m ch nha lư ng v a . N u quy t minh v i n a tô cháo g o t , sau ó ư ng m ch nha vào, chia làm 2 ph n, ăn trong ngày.
nguon tai.lieu . vn