Xem mẫu

 1. Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo TRÍ NHỚ Tâm Việt Group 1
 2. Trí nhớ Các loại trí nhớ Cơ chế ghi nhớ Nâng cao trí nhớ 2
 3. Trí nhớ Các loại trí nhớ Cơ chế ghi nhớ Nâng cao trí nhớ 3
 4. Các loại trí nhớ Trí nhớ ngắn hạn Trí nhớ dài hạn 4
 5. Ta tiếp nhận thông tin bằng các giác quan 5
 6. Vùng cảm giác Thị giác Thính giác Vị giác Khứu giác Vận động 6
 7. Trí nhớ Các loại trí nhớ Cơ chế ghi nhớ Nâng cao trí nhớ 7
 8. Sự nhẩm lại duy trì Trí nhớ Trí nhớ Trí nhớ giác quan ngắn hạn dài hạn Thông Sự Mã tin từ chú ý hoá giác quan Gợi nhớ Toàn bộ thông Thông tin Một vài thông tin bị mất trong không được tin có thể bị vòng từ 0,5 đến nhẩm lại bị mất mất theo thời 3 giây sau 15 giây gian 8
 9. Trí nhớ Các loại trí nhớ Cơ chế ghi nhớ Nâng cao trí nhớ 9
 10. Điện thoại di động, nắm tay, pháo hoa, quả đồi, cánh đồng, sự dịu dàng, thời gian, bông hoa, cái thìa, mẹ, tuylip Nam Phi, Trái Đất, khoảng cách, cái nồi, cái loa, cái kính, sữa, mơ, nhựa, báo gấm, cái diều, ý nghĩa, cái bàn, cái mũ, cà-vạt, mắm tôm, giận dỗi 10
 11. Nâng cao trí nhớ  Sự chú ý của các giác quan  Sự nhẩm lại trong trí nhớ ngắn hạn  Quá trình mã hoá  Quá trình nhẩm lại trong trí nhớ dài hạn 11
 12. Sự nhẩm lại duy trì Sự nhẩm lại tỉ mỉ Trí nhớ ngắn hạn Trí nhớ dài hạn Trí nhớ làm việc Kiến thức từ trí nhớ dài hạn Suy giảm (quên) 12
 13. Hiệu quả do sự đứng đầu 13
 14. Hiệu quả do mới xảy ra 14
 15. Nghỉ giải lao 15
 16. Nổi bật? 16
 17. Hiệu quả Von Restorff  Càng nổi bật, càng dễ nhớ  Tăng sức khơi gợi và sự tập trung  Tăng khả năng nhớ t/ tin xung quanh  Tăng sự chú ý và ba quá trình: xen vào các yếu tố nổi bật ??? 17
 18. Lạ lùng 18
 19. Dễ sợ 19
 20. Vui nhộn 20
nguon tai.lieu . vn