Xem mẫu

  1. III. Sửa lỗi LogOn B1: Dùng đĩa Hirent'boot từ 9.7 trở lên để chạy Win mini B2: Vào Start chọn Run và gõ"Regedit" để vào ứng dụng Registry (đây là nơi có thể thiết lập các thông tin của hệ điều hành Windows). Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE nếu thấy khung bao quanh màu xanh là được. B3: Tiếp theo chọn HKEY_LOCAL_MACHINE và menu File - Load Hive. Load Hive nằm trong trình đơn xổ xuống của Menu File. Ổ cửa sổ mới hiện ra, tìm đến một tập tin có tên Software nằm trên ổ đĩa chứa hệ điều hành bị hỏng. Ở trường hợp này nó tương đương với ký hiệu F. Theo đường dẫn sau sẽ thấy file Software: F:\WINDOWS\system32\config\ và chọn Open. File software cần mở không có phần mở rộng (rất dễ nhầm lẫn với software.sav). Hộp thoại khác hiện ra yêu cầu nhập Key Name, gõ tùy ý một cái tên cho dễ nhớ ví dụ: LoadHiveTest và chọn OK. Hộp thoại để nhập Key Name. Cửa sổ Registry tại HKEY_LOCAL_MACHINE giờ đã xuất hiện key LoadHiveTest bạn vừa tạo. Cửa sổ Registry xuất hiện key LoadHiveTest. Tiếp tục bung dấu cộng tìm đến đường dẫn sau:
  2. HKEY_LOCAL_MACHINE\LoadHiveABC\SOFTWARE\Microsoft\Wind ows NT\CurrentVersion\Winlogon Đến bước này, bạn tìm trong danh sách cột bên chuỗi có tên Userinit. Virus thường tấn công và thay đổi thiết lập trong đây. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại cho đúng như mặc định là được. Nhấp chuột phải tại Userinit và chọn Modify và sửa lại giống như sau: C:\Windows\System32\Userinit.exe. Virus thường chỉnh sửa đường dẫn chuỗi này để có thể điều khiển hoạt động đăng nhập Windows. Chọn OK là kết thúc.
nguon tai.lieu . vn