Xem mẫu

  1. Sửa đổi Hồ sơ mời thầu (HSMT) (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:người quyết định đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): người được người quyết định đầu tư ủy quyền Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm chủ đầu tư, tư vấn (nếu có) Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường; Thông báo tối thiểu 3 ngày trước thời điểm đóng thầu đối
  2. với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổng thầu xây dựng có giá trị dưới 3 tỷ đồng). Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: các nhà thầu đã nhận HSMT được thông báo về nội dung sửa đổi HSMT Các bước Tên bước Mô tả bước Bên mời thầu thông báo nội dung sửa đổi HSMT sau 1. khi đã phát hành HSMT đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn