Xem mẫu

  1. Sử dụng Remote Desktop để truy cập vào các máy tính trong mạng văn phòng và gia đình Nếu có một mạng gia đình hoặc văn phòng cỡ nhỏ với các máy tính được kết nối, khi đó chắc chắn bạn sẽ có ý định muốn có thể làm việc trên bất cứ máy tính nào. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng tính năng Remote Desktop trong Windows XP, Vista, và Windows 7để kết nối các máy tính trên mạng. Lưu ý: Remote Desktop không phải một máy khách mà là một tính năng có trong phiên bản Home của hệ điều hành Windows. Kích hoạt Remote Desktop trong Vista và Windows 7 Thứ đầu tiên bạn cần thực hiện để kích hoạt Remote Desktop trên máy tính Windows 7 hoặc Vista là kích phải vào biểu tượng Computer trên desktop hoặc từ menu Start và chọn Properties. Sau đó kích liên kết Advanced system settings.
  2. Kích tab Remote, bên dưới Remote Desktop chọn nút dưới cùng… Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure).
  3. Bạn cũng có thể chọn người dùng nào trên mạng có thể truy cập Remote Desktop.
  4. Kích hoạt Remote Desktop trong XP Việc kích hoạt Remote Desktop trong hệ điều hành XP về cơ bản cũng tương tự như vậy. Kích phải vào My Computer và chọn Properties, kích tab Remote, bên dưới phần Remote Desktop, kích vào hộp chọn bên cạnh Allow users to connect remotely to this computer.