Sử dụng phương pháp XFEM/level-set để khảo sát ảnh hưởng của kích thước,...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết trình bày một phương pháp tính trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng XFEM kết hợp với phương pháp level-set để mô phỏng cấu trúc vi mô của vật liệu nhiều thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.07 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ