Su dung phuong phap XFEM/level-set de khao sat anh huong cua kich thuoc, hinh dang cot lieu toi he so dan nhiet hieu qua cua vat lieu khong dong nhat

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bai viet trinh bay mot phuong phap tinh tren co so phuong phap phan tu huu han mo rong XFEM ket hop voi phuong phap level-set de mo phong cau truc vi mo cua vat lieu nhieu thanh phan. Moi cac ban cung tham khao bai viet de nam chi tiet noi dung nghien cuu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.07 M, số trang : 6 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ