Xem mẫu

 1. Sử dụng các công cụ OCList và OCSetup CLI để Add & Remove Server Roles cho Windows Server 2008 Core Chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một công cụ dòng lệnh mới của Windows Server 2008 đó là ServerManagerCMD.exe. Công cụ này chỉ có trong cài đặt GUI chuẩn của Windows Server 2008, mà không có trong cài đặt Windows Server 2008 CORE.
 2. Điều này là bởi vì Server CORE không có .NET Framework và ServerManagerCMD cần .NET Framework. Vì Windows Server 2008 CORE không có giao diện đồ họa nên bạn phải sử dụng các công cụ dòng lệnh, công cụ này sử dụng trong Windows Server 2008 CORE nhằm mục đính xem, bổ sung và bớt các role, đó là OCLIST và OCSETUP. Role là gì? Trước khi giới thiệu cách sử dụng hai công cụ OCLIST và OCSETUP để quản trị các Role của máy chủ như thế nào thì chúng ta hãy xem lại một chút về định nghĩa Role là gì? Các ví dụ Role cho máy chủ của bạn là:  DNS  DHCP  File Services  Telnet Client  Print Services  … Bạn hoàn toàn có thể thêm các role này trong giao diện điều khiển của Windows Server 2008 một cách dễ dàng như trong hình 1 bên dưới.
 3. Hình 1: Thêm Role với Windows Server 2008 GUI Vậy còn cách bạn xem, thêm và bớt các role đó khi trong tiện ích nhắc lệnh của Windows Server 2008 CORE (với không giao diện đồ họa người dùng) thì sao? Bạn phải thực hiện nó như thế nào? Chúng ta hãy đi sâu vào vấn đề này… OCLIST.exe & OCSETUP.exe là gì? Cũng giống như “Role” là một khái niệm mới trong Windows Server 2008, bạn cũng được cung cấp thêm một số công cụ mới CLI để quản lý các Role này trong Windows Server 2008 CORE. Các công cụ này là OCLIST.exe & OCSETUP.exe
 4. Với OCLIST, bạn có thể truy vấn các role đã được cài đặt trong máy chủ Windows Server 2008 CORE bằng cách đơn giản đánh vào lệnh OCLIST tại dấu nhắc lệnh: Hình 2: Hiển thị các Role đã được cài đặt với OCLIST.exe Trong hình 2, lệnh oclist đã chạy hoàn toàn chính xác sau khi máy chủ Windows Server 2008 CORE đã được cài đặt. Như những gì bạn thấy, có một số role hiển thị nhưng vẫn chưa được cài đặt. Để cài đặt các role này chúng ta cần phải sử dụng OCSETUP.
 5. Với OCSETUP.exe, bạn có thể thực hiện các thao tác dưới đây:  Cài và hủy bỏ cài đặt các Role mới của máy chủ Windows Server 2008 CORE  Thực hiện việc đăng nhập vào cài đặt của các role  Thực hiện các cài đặt không giám sát  Cung cấp các tham số cho thường trình cài đặt.  Chọn không khởi động lại máy chủ sau khi cài đặt, thậm chí nếu đựợc yêu cầu cho cài đặt hoàn tất. Nếu bạn chạy OCSETUP.exe mà không có bất kỳ tham số nào thì cần phải có một màn hình trợ giúp giống như dưới đây:
 6. Hình 3: Màn hình trợ giúp OCSETUP khi chạy không có các tham số Cách cài đặt một Windows Server 2008 CORE Role bằng OCSETUP Để cài đặt Windows Server 2008 CORE Role bằng OCSETUP, chúng ta hãy xem xét một ví dụ. Giả dụ rằng bạn muốn cài đặt Windows Server DHCP Role / Component. Như những gì các bạn đã thấy ở phần đầu ra của OCLIST ở trên, rõ ràng Windows Server DHCP role không được cài đặt một cách mặc định. Để cài đặt DHCP trên CORE server bằng OCSETUP, chúng ta phải thực hiện như sau:
 7. start /w ocsetup DHCPServerCore Hãy kiểm tra chuỗi dòng lệnh này từng bước một: 1. Không bắt buộc, chúng ta sử dụng lệnh Start vì nó sẽ mở một cửa sổ nhắc lệnh CMD mới để có thể sử dụng để kiểm tra tiến trình cài đặt. Thêm vào đó nó còn giải phóng cửa sổ nhắc lệnh CMD hiện hành để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các công việc khác trong khi cài đặt vẫn đang được thực hiện. 2. Nếu đã sử dụng lệnh này thì chúng ta cũng sử dụng lệnh chuyển đổi /w (hoặc /WAIT) đi cùng với lệnh start để dấu nhắc lệnh sẽ đợi khi lệnh đó được thực thi để kiểm tra trước khi đóng cửa sổ. Cách này giúp thấy được những gì đang xảy ra trong quá trình cài đặt. 3. Tất nhiên sau đó chúng ta sử dụng lệnh OCSETUP 4. Với lệnh OCSETUP này, chúng ta có thể chỉ định thành phần nào muốn cài đặt. Mỗi thành phần đều có tên riêng của nó. Bạn có thể xem tên của các thành phần hiện có trong output của lệnh OCLIST. Trong trường hợp của này, chúng tôi đã chỉ định tên của thành phần DHCP, DHCPServerCore. Khi chạy lệnh này, bạn sẽ không thấy được bất kỳ đầu ra nào (trừ khi bạn đã nhập nó vào). Chính vì vậy đây là những gì mà bạn thấy được khi cài đặt thành công:
 8. Hình 4: Màn hình kết quả của cài đặt DHCP Server Core bằng OCSETUP Rõ ràng là không có đầu ra thực sự. Vậy cách thực hiện để biết đầu ra đã thành công như thế nào? Rất dễ dàng, bạn chỉ cần chạy OCLIST như sau:
 9. Hình 5: Thẩm định cài đặt đã thành công bằng OCLIST Như những gì bạn thấy, DHCPServerCore đã được cài đặt thành công. Tuy vậy, DHCP liệu có thực hiện đầy đủ chức năng tại thời điểm này? Câu trả lời là: Không. Để có được chức năng đầy đủ của DHCP, chúng ta cần phải cấu hình một phạm vi bằng sử dụng lệnh netsh hoặc MMC DHCP snap-in bằng hệ thống từ xa. Tiếp theo chúng ta cần thiết lập dịch vụ DHCP để có thể bắt đầu một cách tự
 10. động bằng sc config dhcpserver start=auto sau đó bắt đầu dịch vụ một cách thủ công ở thời điểm đầu tiên với net start dhcpserver. Các role Windows Server 2008 CORE khác mà chúng ta có thể cài đặt Một số Role khác mà chúng ta có thể cài đặt là:  DNS Server – DNS-Server-Core-Role  File Server – FRS-Infrastructure  Print Server – Printing-ServerCore-Role Ví dụ, đây là một cài đặt cho DNS Server Core Role: Hình 6: Cài đặt của Windows Server 2008 Core DNS Server Role Sau đó bạn cần phải cấu hình các vùng của DNS Server bằng cách sử dụng tiện ích dnscmd CLI hoặc sử dụng DNS MMC Snap-in từ xa. Giả dụ rằng bạn muốn hủy bỏ cài đặt DNS Server role, thì trong trường hợp này cần phải chạy lệnh tương tự với khóa chuyển đổi /uninstall như sau: Hình 7: Hủy bỏ cài đặt của Windows Server 2008 Core DNS Server Role Cũng như với hủy bỏ cài đặt này, một số cài đặt và hủy bỏ khác được thực hiện đều sẽ yêu cầu khởi động lại máy chủ Windows Server 2008 CORE. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ thấy một thông báo như dưới đây:
 11. Hình 8: Thông báo Core server cần phải được khởi động lại trước khi các thay đổi có hiệu lực Những gì cần biết thêm nữa? Một thứ quan trọng mà bạn cần lưu ý ở đây là – nếu muốn tạo cho hệ thống Windows Server 2008 CORE một bộ điều khiển miền Windows Active Directory của Windows thì bạn không nên sử dụng OCSETUP mà thay vì đó cần phải sử dụng DCPromo để cài đặt và hủy bỏ cài đặt Active Directory của Windows. Kết luận Nếu bạn đang sử dụng hoặc lên kế hoạch sử dụng Windows Server 2008 CORE, thì việc hiểu các tiện ích dòng lệnh OCLIST và OCSETUP là thực sự cần thiết cho bất kỳ một quản trị viên nào. Với OCLIST, bạn có thể truy vấn các role và thành phần Windows Server 2008 CORE được cài đặt. Với OCSETUP, bạn có thể thêm/bớt Core Server Role. Khi sử dụng Windows Server 2008 CORE, bạn phải sử dụng các lệnh đó để quản trị các Role vì ở đây không hề có một công cụ GUI nào trên máy chủ. Thêm vào đó, tiện ích ServerManagerCMD CLI được cung cấp trong các phiên bản thông thường
 12. (non-core) của Windows Server 2008 chứ không có trong Windows CORE. Khi Role được cài đặt, chúng sẽ vẫn cần được bắt đầu và cấu hình bằng các tiện ích dòng lệnh nội bộ hoặc các công cụ quản trị MMC của Windows từ xa.