Xem mẫu

  1. SPORAL (Kỳ 4) - Nấm móng : - Điều trị đợt cách khoảng (xem bảng phía dưới) : Một đợt bao gồm : 2 viên nang (200 mg), 2 lần/ngày, trong 1 tuần. Dùng 2 đợt điều trị cho nhiễm nấm móng tay, và 3 đợt điều trị cho nhiễm nấm móng chân. Các đợt điều trị luôn luôn được cách nhau bởi 1 khoảng 3 tuần không dùng thuốc. Đáp ứng lâm sàng sẽ được thấy rõ khi móng phát triển trở lại sau khi ngừng điều trị. Vị trí của Tuần nấm móng 1 2-3-4 5 6-7-8 9 Nấm móng Đợt Ngưng Đợt Ngưng Đợt chân cùng với có
  2. hay không có nấm 1 thuốc 2 thuốc 3 móng tay Chỉ nấm Đợt Ngưng Đợt móng tay 1 thuốc 2 Hoặc : - Điều trị liên tục : 2 viên nang mỗi ngày (200 mg, 1 lần/ngày), trong 3 tháng. Sự thải trừ Sporal khỏi tổ chức da và móng chậm sự thải trừ khỏi huyết tương. Các hiệu quả tối ưu về lâm sàng đạt được 2-4 tuần sau khi kết thúc liệu trình điều trị nấm da và 6-9 tháng sau khi kết thúc liệu trình điều trị nấm móng. - Nấm nội tạng : Liều dùng thay đổi tùy theo loại vi nấm nhiễm : Thời Ghi Chỉ định Liều gian chú
  3. 200 mg, 1 2-5 Nhiễm Aspergillus (1) lần/ngày tháng 100-200 3 Nhiễm Candida mg, 1 lần/ngày tuần- 7 tháng Nhiễm nấm Cryptococcus 200 mg, 1 2 (2) ngoài màng não lần/ngày tháng- 1 năm Viêm màng não do 200 mg, 2 Cryptococcus lần/ngày 200 mg, 1-2 8 Nhiễm Histoplasma lần/ngày tháng 100 mg, 1 3 Nhiễm Sporothrix schenckii lần/ngày tháng Nhiễm Paracoccidioides 100 mg, 1 6 brasiliensis lần/ngày tháng
  4. Chromomycosis (Nhiễm 100-200 6 Cladosporium, Fonsecaea) mg, 1 lần/ngày tháng Nhiễm Blastomyces 100 mg, 1 6 dermatitidis lần/ngày tháng - 200 mg, 2 lần/ngày 1 Tăng liều lên 200 mg, 2 lần mỗi ngày trong trường hợp xâm nhiễm hoặc lan tỏa 2 Điều trị duy trì cho các trường hợp viêm màng não là : 200 mg, 1 lần/ngày QUÁ LIỀU Hiện chưa có dữ kiện về quá liều. Trong trường hợp tai biến quá liều, nên áp dụng các biện pháp hỗ trợ. Trong vòng 1 giờ đầu sau khi uống nên rửa dạ dày. Có thể sử dụng than hoạt nếu như thấy thích hợp. Không thể loại bỏ itraconazole bằng thẩm phân máu. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. BẢO QUẢN
  5. Bảo quản ở 15-30oC