Xem mẫu

  1. Provider *Voice Mask Pro v1.2 (Voice Changer) *X-Chat v2.6.1 (IRC Client) Internet Relay Chat *ZikiTranslator v1.30.Multilingual ( "On-line" Text Translator) Link down: http://rapidshare.com/files/15497980/Talk.part1.rar http://rapidshare.com/files/15604982/Talk.part2.rar LingvoSoft Talking Dictionary - 17 in 1 Full Doctionary Pack contains the following translation dictionaries : English to Albanian English to Finnish English to Romanian English to Bosnian English to Greek English to Serbian English to Bulgarian English to Indonesian English to Turkish English to Croatian English to Latin English to Vietnamese English to Czech English to Latvian English to Tagalog English to Estonian English to Lithuanian Download:>> Code: http://rapidshare.com/files/8881690/Talking_Dictionary.part1.rar http://rapidshare.com/files/8904690/Talking_Dictionary.part2.rar MegaDocConvert AIO
  2. 1. Solid Converter PDF v3.0 (build 299) 2. Excel to PDF Converer v3.0 3. PPT to PDF Converer v3.0 4. Scan To PDF v3.1.3.20680 5. Adolix PDF Converter Pro v3.0 6. Arafasoft E-Book Creator v1.1 7. PDF to Image Converter v2.0 8. PDF to Text Converter v2.0 9. PDF Encrypt Tool v2.0 10. Sonic PDF Creator v1.2 11. Ultra Image Printer v2.0.2006.207 12. Ultra PPT To HTML Converter v2.0.2006.225 13. Ultra PDF To Text v2.0.2006.225 14. HTML to PDF Converter v2.0 15. Pdf2all v5.38d 16. PDF Password Remover 2.5 17. PDF Stamp.v2.0 18. PDF2HTML 1.6 19. PDF2Word v1.6 20. PDF2TXT v3.1 21. Advanced PDF2Word v2.00 22. Advanced PDF2HTM v2.0 23. Foxit PDF Text Converter v1.1.1807 24. Foxit PDF Editor v1.4 Build 1325 25. Foxit Reader Pro v1.3.1325 26. CHM2Word 2.1 Build 0318 27. DOC2CHM 1.0 Build 0310 28. PDF2CHM 1.1 Build 1115 29. PowerCHM 5.4 Build 0315 30. Advanced PDF Repair v1.1 31. Ap PDF to HTML Batch Convert v2.1 32. Ap PDF Stamp v2.2.2006 33. Adobe Uni. PostScript 1.06 34. AFPL GhostScript 8.51.32 35. Free PS Convert Driver V8.15 36. Infix PDF Editor v1.220 37. Nice PDF Creator v3.02 38. Nitro PDF Pro 4.90 R2
  3. 39. PDF Filler Pilot.v1.24 40. Winchm v3.0 Download: Code: http://d.turboupload.com/d/446633/MegaDocConvert_by_Antidot_Team.part1.exe .html http://d.turboupload.com/d/446756/MegaDocConvert_by_Antidot_Team.part2.rar. html http://d.turboupload.com/d/446895/MegaDocConvert_by_Antidot_Team.part3.rar. html http://d.turboupload.com/d/446928/MegaDocConvert_by_Antidot_Team.part4.rar. html __________________ All In One Microsoft Office 2007 Bộ Office tất cả trong 1 bao gồm nhiều phần mềm kèm theo Trích: Office Access 2007 Office Enterprise 2007 Office Excel 2007 Office Groove 2007 Office InfoPath 2007 PasswordOffice OneNote 2007 Office Outlook 2007 Office PowerPoint 2007 Office Professional Plus 2007 Office Project professional 2007 Office Project Standard 2007 Office Publisher 2007 Office spamoint Designer 2007 Office Standard 2007 Office Visio Professional 2007 Office Visio Standard 2007 Office Word 2007 Code: Serial for installing : Office Enterprise 2007: KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
  4. Other Applications: W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8 Downloads : http://www.filefactory.com/file/80db83 http://www.filefactory.com/file/acb4e2 http://www.filefactory.com/file/b7a9a4 http://www.filefactory.com/file/4b3038 http://www.filefactory.com/file/37c6f6 http://www.filefactory.com/file/2ead71 http://www.filefactory.com/file/7f0964 http://www.filefactory.com/file/6b3a26 http://www.filefactory.com/file/35488f http://www.filefactory.com/file/c80ca0 http://www.filefactory.com/file/3ccdd8 http://www.filefactory.com/file/6c0f71 http://www.filefactory.com/file/929a93 http://www.filefactory.com/file/918366 http://www.filefactory.com/file/3d8aa2 http://www.filefactory.com/file/3cece0 http://www.filefactory.com/file/28ded1 http://www.filefactory.com/file/c834df http://www.filefactory.com/file/767f5d http://www.filefactory.com/file/dbc75b http://www.filefactory.com/file/249faa http://www.filefactory.com/file/4ffd7d http://www.filefactory.com/file/eea6ff http://www.filefactory.com/file/d19dfb http://www.filefactory.com/file/a70fd1 http://www.filefactory.com/file/68e538 http://www.filefactory.com/file/1dae97 http://www.filefactory.com/file/b7f01a http://www.filefactory.com/file/5877d4 http://www.filefactory.com/file/f9bf55 http://www.filefactory.com/file/730b62 Or Code: http://rapidshare.com/files/13225980/Office2007.part01.rar
  5. http://rapidshare.com/files/13230929/Office2007.part02.rar http://rapidshare.com/files/13235607/Office2007.part03.rar http://rapidshare.com/files/13239553/Office2007.part04.rar http://rapidshare.com/files/13243653/Office2007.part05.rar http://rapidshare.com/files/13247325/Office2007.part06.rar http://rapidshare.com/files/13250774/Office2007.part07.rar http://rapidshare.com/files/13253973/Office2007.part08.rar http://rapidshare.com/files/13257012/Office2007.part09.rar http://rapidshare.com/files/13259895/Office2007.part10.rar http://rapidshare.com/files/13262361/Office2007.part11.rar http://rapidshare.com/files/13264525/Office2007.part12.rar http://rapidshare.com/files/13266925/Office2007.part13.rar http://rapidshare.com/files/13269389/Office2007.part14.rar http://rapidshare.com/files/13271491/Office2007.part15.rar http://rapidshare.com/files/13274287/Office2007.part16.rar http://rapidshare.com/files/13277113/Office2007.part17.rar http://rapidshare.com/files/13280637/Office2007.part18.rar http://rapidshare.com/files/13283796/Office2007.part19.rar http://rapidshare.com/files/13289215/Office2007.part20.rar http://rapidshare.com/files/13292975/Office2007.part21.rar http://rapidshare.com/files/13296759/Office2007.part22.rar http://rapidshare.com/files/13300839/Office2007.part23.rar http://rapidshare.com/files/13304898/Office2007.part24.rar http://rapidshare.com/files/13220715/Office2007.part25.rar password : gradth okie thế này nhé, bạn down bất kì 1 chương trình client torrent nào đó, mình thì dùng uTorrent( chính xác thì chữ u là chữ micro trong tiếng Hy Lạp ) vì nó có phần search trong mạng torrent, Thì cài đặt xong , bạn gõ chương trình cần down vào phần search , rồi vào trong trang đó down file có tên chương trình .torrent về(có hơn chục KB) , down xong về mở nó ra bằng uTorrent là xong Lưu ý , bạn để ý cứ seed > peer thì down khá nhanh đó - bạn vào thử trang này nhé Code: torrentscan.com search trong các bộ engine của nó để tìm ra cái ưng ý cho mình Microsoft Office 2007 (12 English ALL-IN-ONE) – FULL
nguon tai.lieu . vn