Xem mẫu

  1. trong phần chọn màu .Kích vào một ô màu như bạn đã từng làm ở trên. Nếu bạn làm đúng như tôi nói bạn sẽ thấy giống như dưới đây. Bạn thấy đấy mỗi khi bạn chọn một màu mới thì sẽ xuất hiện đồng thời một ô màu tại đây.Và với ô màu đó bạn có thể tùy chọn cho thuộc tính của mình.Mỗi khi bạn không làm việc nữa hoặc tắt chương trình, thì những dữ liệu màu lúc làm việc cũng sẽ mất đi.Vì vậy, nếu thích màu mà chưa chọn thì cũng nên giữ màu gốc. Một trong những cách giữ lại màu gốc là dùng thống số mà hay mã màu. Kích đúp vào phần chỉnh màu nhấn Ctrl + C Mỗi khi kích đúp vào phần chọn màu thì bạn luôn nhận những giá trị mã màu.Trong trường hợp này tôi chọn mã màu của thuộc tính màu Normal. Nhấn Ctrl+C để sao chép mã màu đó vào nơi nào bạn muốn lưu trữ .Tôi cũng thường làm vậy để sưu tập những màu mà tôi hay dùng . Kích vào đối tượng nhãn Mailing Address .Vào phần cửa sổ hiệu chỉnh nhấp đúp vào phần thuộc tính Normal .Sau đó nhấn Ctrl+V. Một lần nữa bạn có thể nhận được giá trị số mỗi khi nhấn đúp vào đối tượng.Bạn nhấn Ctrl+V để chép giá trị mã màu khi nãy vào mã màu của đối tượng này. Đây là cách mà các bạn sẽ dùng nhiều nhất để sao chép thuộc tính màu của đối tượng này sang bên đối tượng khác . Cách này dùng để cho bạn một tùy chọn khác, nếu bạn không muốn nhấn vào ô màu . Sau khi bạn đã chắc chắn màu mình chọn thì nhấn Enter màu sẽ trực tiếp thay đổi. 11. Tự chọn thuộc tính màu : Khi bạn tạo ra một đối tượng nhãn ,nhưng bạn không muốn thêm vào nó một hiệu ứng hay không dùng đường liên kết.Nói cách khác là bạn chỉ muốn thay đổi màu của nhãn từ màu đen sang màu bạn chọn mà thôi.Nếu bạn đã chọn một thuộc tính màu trong Normal. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi việc trở nên rất dễ dàng .Vì bạn có thể thay tất cả màu chỉ với một nút nhấn . Kích đúp vào đối tượng nhãn Phone Khi kích đup bạn sẽ được máy đưa vào phần hiệu chỉnh nhãn phone .Ở đây có bốn màu, trong đó bạn đã chọn trước màu của thuộc tính Normal rồi, để chọn nhanh hai
  2. thuộc tính màu còn lại giống như màu của Normal bạn chỉ cần nhấn nút Match Normal thế là xong. Kích vào nút Match Normal Khi nhấn vào nút này tức là các màu trong thuộc tính màu Highlight và Click đều tự sao chép màu của Normal . Nếu bạn đồng ý với điều này thì nhấn OK,còn không thì nhấn Cancel Làm tương tự với phần đối tượng nhãn còn lại 12. Thêm vào một câu khẩu hiệu để quảng cáo : Mỗi khi tạo một đề án ,nếu ban muốn tạo ấn tượng nhưng không cần quá mạnh ,đủ để người xem hiểu được con người của bạn .Đó chính là dùng dùng một số đoạn quảng cáo nhỏ. Câu khẩu hiệu của tôi thường là : “Chúa nổi tiếng vì người biết chia sẻ”. Để làm nó cũng không khó, nhưng đồng thời nó giúp cho bạn ôn lại bài cũ: Chọn vào đối tượng nhãn Mailing Address sau đó nhấn Ctrl+D Bạn có nhớ chứ ,khi nhấn Ctrl+D nó sẽ tự tạo ra một bản sao cho đối tượng Mailing Address. Di chuyển đối tượng mới về bên phải của trang Di chuyển đối tượng luôn là việc dễ nhất khi bạn làm đề án của mình. Để gõ được tiếng Việt ,bạn vào cửa sổ hiệu chỉnh chọn phông chữ “VNI- Aptima” kích cỡ 9 dùng loại chữ thường. Vào phần hiệu chỉnh chữ nhấn vào nút bên trái để mở ra chế độ biên tập văn bản..Bạn chỉ cần gõ vào : “Chúa nổi tiếng vì người biết chia sẽ” Khi bạn gõ xong bạn sẽ thấy chữ tiếng Việt hiện thị trên trang. Nhấn OK để đóng lại phần soạn thảo. Vào phần chỉnh vị trí chọn trái(Left) 46 cao(Top) 358.Nếu làm đúng bạn sẽ được
  3. 13. Lưu lại đề án của bạn : Khi nào làm việc với bất cứ cái gì trên máy tính phải luôn lưu lại đề án của mình.Tôi thường có thói quen cứ 3 phút làm việc là lưu một lần.Điều đó nhằm đảm bảo an toàn cho những gì bạn làm ra, đồng thời giúp chúng ta tạo thói quen khắc phục sự số nhanh khi nó xảy ra. Chọn File>Save để lưu lại chương trình. Nếu bạn làm mà không lưu,thì những gì bạn làm ra đương nhiên không được giữ lại. Đôi lúc nếu bạn thấy quá phiền hà khi không tìm thấy chỗ lưu .Hay không biết làm sao để lưu, thì có thể dùng phím nóng để lưu chương trình .Thường phím nóng này là Ctrl+S 14. Xem và khảo sát đồ án : Sau khi thêm chữ và chút đồ họa thì dù chưa gọi là hoàn thành thật sự nhưng nói chung có thể gọi là đã làm xong một phần có thể xem qua để kiểm tra xem những gì mình đã là được. Chọn Publish>Review. Khi bạn dùng lệnh này bạn sẽ thấy những gì bạn làm đã được liệt kê trên một chương trình chạy.Và bạn cũng nên nhớ ,nếu chạy thử ra sao thì khi xuất ra cũng giống y chang như vậy. Vì vậy nếu lền chạy thử mà có sự cố gì, thì cần khắc phục ngay . Chú ý: Bạn có thể dùng cách khác để xem thử chương trình .Có thế nhấn phím F5 hoặc kích chuột trên thanh công cụ. Để đóng chương trình chạy bạn nhấn vào nút Close Khi bạn muốn quay lại phần thiết kế và tắt phần chạy thì nhấn vào đây.Bạn có thể dùng phím Alt+F4. Bài học 3 : Làm việc với nhiều đối tượng . Trong bài học 3 này bạn sẽ học được những gì : Chọn nhiều đối tượng . Di chuyển nhiều đối tượng một lần Thay đổi thông số cho nhiều đối tượng Sắp xếp các đối tượng tại một vị trí Sắp xếp đối tượng trên một trang Sắp xếp đối tượng theo thứ tự Cách xóa những thứ không cần thiết trong đề án
  4. Nhóm nhiều đối tượng một lúc. Cố định nhiều đối tượng một lúc. Sắp khoảng cách các đối tượng. Khóa đối tượng 1. Bắt đầu bài học mới: Mở tập tin đã làm trong bài học 2. Như tôi đã từng nói,những gì bạn làm được trong đề án sẽ tự động lưu thư mục có vào vị trí My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects .Trong này tích hợp tất cả các file bạn làm trong đề án, và các thông tin làm việc của bạn. Và khi bạn muốn mở lại các file này để tiếp tục làm việc thì bạn vào đây, và tìm tập tin có đôi .am6 .Các tập tin và thư mục làm việc đều phải mang tên giống nhau, nên bạn sẽ dễ dàng tìm thấy file mình cần . Nếu như bạn làm việc và lưu lại đề án với cái tên “Tutorial” ,thì đường dẫn đến thư mục sẽ có dạng : ...\My Documents\AutoPlay Media Studio 6.0 Projects\Tutorial\Tutorial.am6 Vào đó mà mở file đó ra. 2. Chọn nhiều đối tượng một lúc : Trước tiên cần biết chọn nhiều đối tượng là gì?Như bạn biết để chọn nhiều tập tin trong Windows ta dùng cách nhấn giữ nút Shift hoặc Ctril hoặc dùng cách kéo thả . Kích vào chọn đối tượng nhãn Email Address. Khi chọn đối tượng nhãn ,ta sẽ thấy hộp hiệu chỉnh xuất hiện Trước khi đến bước tiếp theo, bạn cần chắc rằng đối tượng đã được chọn và các thông số đã được hiện ra . Giữ nút Ctrl và nhấn vào đối tượng nhãn Phone (Người ta thường gọi cách này là cách Ctrl-Click.) Mỗi lần bạn làm như vậy có nghĩ là bạn đã chọn thêm một đối tượng nữa .Trong trường hợp này thì đối tượng được chọn thêm là Email Address .Lưu ý rằng bạn không phải chỉ chọn được một đối tượng với cách này ,bạn có thể chọn được nhiều đối tượng cũng với cách này. Khi bạn chọn thêm đối tượng thì trang chương trình sẽ hiện thị như sau: Bạn thấy đấy hộp hiệu chỉnh nhảy qua đối tượng mới .Còn đối tượng cũ thì xuất hiện một đường xanh răng cưa (Có nghĩ là đã được chọn)
  5. Đối tượng mà hộp hiệu chỉnh chuyển qua được gọi là đối tượng trội .Điều này cho ta biết được đối tượng nào là đối tượng mới được chọn.Và cũng trên đối tượng trội ,bạn có thể hiệu chỉnh đối tượng này để áp đặt cho các đối tượng kia. Và bạn nên nhớ bạn muốn di chuyển hay hiệu chỉnh các đối tượng còn lại thì phải điều chỉnh trên đối tượng đại diện đó là đối tượng trội. Mỗi khi bạn chọn nhiều đối tượng thì thanh thuộc tính chỉ hiện thị những thuộc tính chung của các đối tượng đó mà thôi. Nếu những chỗ các thông tin không hiện thị ,đó chính là những chỗ khác nhau của các đối tượng.Còn những thông tin hiện thị chính là những thuộc tính chung của các đối tượng.Giống như hai đối tượng này cũng vậy, các thông tin về nội dung nhãn hay vị trí thì khác nhau,như các thông tin về phông chữ hay kích cỡ thì giống nhau. Chú ý:Tại đây bạn cần chú ý rằng nếu bạn không muốn nhấn Ctrl để chọn thì bạn có thể thay bằng nút Shift.Không như Windows tại Autoplay nút Shift và nút Ctrl đề như nhau. Nhấn Ctrl và kích thêm vào đối tượng nhãn Mailing Address. Khi bạn làm như vậy thì đối tượng Mailing Address được chọn thêm ,và bạn sẽ thấy hộp hiệu chỉnh lại được chuyển qua đối tượng này.Đối tượng trội cũng được thay thế bằng đối tượng này. Bạn thấy đấy,đối tượng trội luôn là đối tượng sau cùng bạn chọn. Dùng tiếp cách Ctrl-Click để chọn thêm một đối tượng ảnh. Khi bạn chọn thêm một đối tượng ảnh bằng cách này thì tất cả các thông số trên hộp thông số đều biến mất. Điều này chứng minh một điều, nếu hai đối tượng khác nhau thì nhất định các thông số về chúng cũng có thể khác nhau.Đây mới chỉ là so sánh giữa thông số của đối tượng nhãn và đối tượng ảnh. Khi bạn chọn thao tác chọn nhiều đối tượng thì chuyện này trở nên rất phổ biến.Trong trường hợp này thì chúng chỉ có hai điểm chung duy nhất là chúng tồn tại và chúng có hiện thị. Nói cách khác bạn sẽ thấy các thông tin được hiện giống như sau: Giữ phím Ctrl và chọn lại đối tượng để hủy chọn. Khi bạn giữ phím Ctrl và nhấn lại vào đối đối tượng thì tức khắc lệnh chọn trên đối tượng biến mất.Cách này cũng có thể áp dụng nếu bạn dùng để hủy chọn nhiều đối
nguon tai.lieu . vn